Piątek, 19 Październik 2018-Piotra i Ziemowita
TwojRynek

Branże

Usługi / Gospodarka odpadami

Skup surowców wtórnych (makulatura, folia, tworzywa sztuczne), skup zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (komputery, pralki,
lodówki itp.), odbiór odpadów przemysłowych, odbiór odpadów niebezpiecznych. Odbiór od klienta na zgłoszenie telefoniczne.
 
 

więcej ›