Wtorek, 19 Marzec 2019-Józefa i Bogdana
TwojRynek

Porady eksperta

Jak poradzić sobie z firmą Benezzo?
Zadzwonił do mnie telemarketer z firmy Benezzo, który zaproponował mi przesłanie wysokiej jakości eleganckiej bielizny, w zamian za zapłatę jej kosztóe przesyłki 19,90 zł. Po długim, namolnym przekonywaniu o cudownym produkcie, powiedziałam, że mogą próbnie przesłać mi ten towar, jednak kolejnych przesyłek sobie nie życzę, chyba, że sama się z nimi skontaktuję. Po otrzymaniu bielizny (listem zwykłym), która wyglądała jak z bazaru zapłaciłam im koszty samej przesyłki, czując się oszukana co do „wysokiej jakości bielizny”. Do przesyłki dołączyli regulamin, z którego wynikało, że muszę jeszcze wypowiedzieć umowę, bo jak tego nie zrobię to zawieram umowę abonamentową. Zapłaciłam za tę nieszczęsną przesyłkę z lekkim opóźnieniem i wysłałam pismo, że nie chcę mieć z nimi nic wspólnego, a konkretnie wypowiedziałam im umowę na piśmie, mimo, że im to mówiłam telefonicznie.
Niedługo po tym otrzymałam kolejne nie jedną, a już 3 szt. majtek wraz z informacją, że wypowiedzenie trafiło do nich za późno. Teraz już zażądali 79,90 zł. Nie chcąc mieć z tą firmą nic do czynienia, zapłaciłam i za tę przesyłkę.
Firma jednak nie dała mi spokoju. Przesłali do mnie pisma informujące, że za nieterminowe uregulowanie faktur obciążają mnie odsetkami w łącznej wysokości 0,36 zł (0,26 zł i 0,10 zł) i dodatkowo kwotą 50 zł (dwa monity po 25 zł). Na dodatek zastraszyli rozpoczęciem procedury windykacyjnej długu i zamieszczeniem danych osobowych w Krajowym Rejestrze Długów i skierowaniem sprawy do sądu.
Kontakt z firmą okazał się bezcelowy, gdyż Pani która odebrała nie przyjmuje żadnych argumentów, jedynie utrzymuje, że należy wszystkie koszty zapłacić. Czy ta firma jest Pani znana. Co mam robić?
 
Mariolka
2014-01-29Kamilla Szymańska
W mojej ocenie praktyki opisanej przez Panią firmy wskazują na podejrzenie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Problem sygnalizowało mi już wiele osób, które wskazywały, że zostały wprowadzone w błąd, co do nieodpowiedniej jakości towaru w stosunku do zapewnień sprzedawcy. Analizowałam regulamin, który dołączany jest do przesyłki pod kątem niedozwolonych postanowień umownych, tj. takich, które nie wiążą konsumentów, gdyż kształtują prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają interesy konsumentów. Zapis informujący, że konsument odstępujący od umowy ma obowiązek zwrócić otrzymane produkty w stanie niezmienionym, nierozpakowane i w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, jest tożsamy z postanowieniem wpisanym do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 
W regulaminie brak jest również istotnych warunków umowy zawartej na odległość, w tym informacji np. o kosztach, terminie i sposobie dostawy, cenie produktów itp. Nie zamieszczono również wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, co może konsumentom utrudniać złożenie stosownego oświadczenia.
 
Firma strasząc konsumentów zamieszczeniem danych osobowych w Krajowym Rejestrze Długów, rozważeniem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, obciążeniem wysokimi koszami przegranego procesu oraz kosztami komorniczego postępowania egzekucyjnego, łamie przepisy i może wzbudzać u klientów stan obawy i poczucie lęku, a tym samym wywiera presję psychiczną prowadzącą do działania zgodnego z zamiarem przedsiębiorcy tj. zapłaty pomimo niepoczuwania się do odpowiedzialności.
 
Wspomniane przez Panią koszty przesyłki w kwocie 19,90 zł, wskazywać mogą na nierzeczywistą kwotę w stosunku do poniesionych przez firmę wydatków z tytułu przygotowania i pakowania towaru, biorąc pod uwagę chociażby, iż przesyłka została wysłana z Polski, w zwykłej kopercie.
 
W moim odczuciu działanie tego rodzaju firm jest wysoce nierzetelne i naganne, dlatego w związku z podejrzeniem stosowania przez tę firmę praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów sprawa została zgłoszona do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w celu podjęcia stosownych czynności. W przypadku potwierdzenia występowania w regulaminie niedozwolonych postanowień umownych wskazany powyżej urząd nakaże zaniechania i stosowania tego rodzaju działań.
 
Do czasu wyjaśnienia sprawy przez UOKiK proponuję wstrzymanie się z zapłatą, gdyż koszty monitu są rażąco wysokie i nieuzasadnione, biorąc pod uwagę wysokość naliczonych odsetek tj. 0,36 zł.

Odpowiedzi udzielił ekspert

Ekspert z zakresu praw konsumenta  34 porady
Od 2003 r. zajmuje się ochroną interesów konsumentów. Pracę zawodową rozpoczęła od pracy w biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów. W międzyczasie pełniła funkcję koordynatora projektu unijnego i zajmowała się wspieraniem przedsiębiorców zainteresowanych współpracą transgraniczną. Stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Zielonej Górze objęła w styczniu 2009 r.
 

więcej ›

Pozostałe porady eksperta