Piątek, 22 Luty 2019-Marty i Małgorzaty
TwojRynek

Porady eksperta

Problem z wymianą telefonu!
Mam problem z siecią Orange. Dostałem pismo od serwisu, że przysługuje mi wymiana na nowy telefon u sprzedawcy, gdyż nie da się go naprawić, a usterka wynika nie z mojej winy. Posiadałem motorole moto lux. Salon proponuje mi modele z gorszymi parametrami od motoroli i jeszcze mam za telefon zapłacić zgodnie z cennikiem. Co z tym faktem mam zrobić? Serwis naprawiał telefon około 37 dni. Chcę dostać taki sam aparat lub parametrami zbliżony do motoroli. Proszę o pomoc.
 
szeliks
2013-09-13Kamilla Szymańska
W związku z tym, że skierowane do mnie pytanie nie wskazuje jednoznacznie do kogo składał Pan reklamację odniosę się teoretycznie do dwóch możliwych sytuacji.
Zakładając, że reklamację skierował Pan do sprzedawcy, który skorzystał z opinii serwisu, salon w którym zakupił Pan telefon, po uzyskaniu informacji, że usterka nie wynika z Pana winy, powinien wymienić bezkosztowo telefon na nowy, taki sam. Przecież, decydując się na zakup towaru kierował się Pan określonymi właściwościami towaru, marką, wyglądem produktu itp. Niezrozumiałe jest dla mnie stanowisko salonu, który posiadając wiedzę, że wada nie wynika z Pana winy próbuje rozpatrzyć reklamację proponując telefony z gorszymi parametrami. Sprzedawca nie może również żądać zapłaty za wymianę towaru na nowy, tym bardziej za model z gorszymi parametrami. Jeżeli nie będzie Pan mógł żądać ani naprawy, ani wymiany, to może Pan odstąpić od umowy i zażądać zwrotu wpłaconej gotówki. Takie rozwiązanie może być korzystne w sytuacji kiedy dokonywał Pan jedynie zakupu telefonu bez jednoczesnego podpisania umowy na korzystanie z usług Orange. Przeważnie podpisując umowę na określony okres, telefony są sprzedawane w niskich cenach np. za 1 zł. W takiej sytuacji jedyną drogą jest żądanie wymiany telefonu na nowy, a w sytuacji braku takiej możliwości, żądanie wymiany telefonu na inny, równoważny, o nie gorszych parametrach technicznych.
Inaczej sytuacja wygląda kiedy reklamacja kierowana jest bezpośrednio do gwaranta na zasadach określonych w karcie gwarancyjnej, a sprzedawca jest jedynie pośrednikiem reklamacji.
Musimy pamiętać, że korzystając z gwarancji konsument decyduje się na warunki opisane
w karcie gwarancyjnej. To gwarant określa zasady postępowania w przypadku niemożliwości naprawy towaru, które jednak nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa.
Proponuję zwrócić się do właściwego ze względu na Pana miejsce zamieszkania rzecznika konsumentów, który po szczegółowej analizie sprawy pomoże Panu w przygotowaniu pisma do właściwego podmiotu, a w sytuacji odmowy uznania Pana roszczeń wystąpi na Pana rzecz do przedsiębiorcy.

Odpowiedzi udzielił ekspert

Ekspert z zakresu praw konsumenta  34 porady
Od 2003 r. zajmuje się ochroną interesów konsumentów. Pracę zawodową rozpoczęła od pracy w biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów. W międzyczasie pełniła funkcję koordynatora projektu unijnego i zajmowała się wspieraniem przedsiębiorców zainteresowanych współpracą transgraniczną. Stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Zielonej Górze objęła w styczniu 2009 r.
 

więcej ›

Pozostałe porady eksperta