Najnowsze

Ubezpieczenie grupowe czy indywidualne?
2018-05-10Izabela Bohdanow fot. entrepreneur Komentarze0 komentarzy
Ubezpieczenia grupowe są wszędzie. Co roku we wrześniu płacimy składkę na ubezpieczenie dziecka w szkole, pracodawca podsuwa nam warunki ubezpieczenia grupowego, a przy kredycie pracownik banku oferuje nam deklarację przystąpienia do grupowego ubezpieczenia kredytobiorców. Czy grupowa polisa jest idealnym rozwiązaniem?
 
 
 
 
Ubezpieczenie grupowe, zgodnie z nazwą, obejmuje grupę osób. Do grup, które można objąć ubezpieczeniem, należą: pracownicy danego przedsiębiorstwa; uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły lub przedszkola; kredytobiorcy hipoteczni danego banku; klienci biura podróży oraz osoby, które chcą kupić polisę inwestycyjną. Gdy zbierze się określona grupa, ubezpieczający zawiera z ubezpieczycielem umowę, którą później będą mogli zostać objęci członkowie grupy. To tzw. umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek. Dokument jest jeden, a ubezpieczonych wielu. Ubezpieczający, na przykład pracodawca lub dyrektor szkoły, negocjuje z ubezpieczycielem warunki, na jakich należący do danej grupy będą ubezpieczeni. Ustalają listę zdarzeń objętych odpowiedzialnością, sumy ubezpieczenia, wyłączenia odpowiedzialności i wysokość składki od każdego pojedynczego członka grupy. Będąc członkiem grupy, można przystąpić do umowy grupowej lub nie, ale nie ma się wpływu na jej warunki, ponieważ są one jednakowe dla wszystkich członków grupy.
Jak odróżnić polisę grupową od indywidualnej? Najłatwiej można to zrobić po rodzaju dokumentu, który podpisujemy przed ubezpieczeniem. W przypadku polisy indywidualnej niezbędny jest wniosek o zawarcie umowy, w przypadku polisy grupowej zaś należy wypełnić deklarację przystąpienia do umowy. Polisy grupowe są najczęściej stosowane tam, gdzie trzeba ubezpieczyć życie lub zdrowie. Polisy inwestycyjne są powszechnie tworzone jako grupowe umowy ubezpieczenia na życie. Umowę indywidualną stosuje się przy ubezpieczeniu domu czy samochodu.
Jakie są więc zalety ubezpieczenia grupowego? Na pewno mniejsze koszty. Zakład ubezpieczeń w umowie grupowej ubezpiecza na jednolitych warunkach cały zakład pracy i raz dla całej grupy kalkuluje składkę. Dla ubezpieczonego członka grupy oznacza to więc niższą składkę. Oprócz niższych kosztów ważna jest też wygoda. To taki rodzaj ubezpieczenia „przy okazji”. Szkoła i praca to miejsca siłą rzeczy nam dostępne, więc ubezpieczenie zawarte w tych instytucjach nie wymaga od nas większego wysiłku – nie musimy udawać się do agencji ani wypełniać szczegółowych formularzy. Ubezpieczający podsuwa nam krótką deklarację przystąpienia, którą podpisujemy, płacimy składkę i jesteśmy objęci ochroną. Poza tym przy indywidualnym ubezpieczeniu ubezpieczyciel ma prawo skierować nas na badania lekarskie. Gdyby okazało się, że nasze wyniki badań nie są najlepsze, na przykład mamy nadwagę, nasza składka byłaby większa lub obniżona zostałaby suma ubezpieczenia. W ubezpieczeniach grupowych nie występują szczegółowe pytania medyczne.
Czy ubezpieczenia grupowe mają więc jakieś wady? Wygoda przy decydowaniu się na taki rodzaj polisy jest niebezpieczna, ponieważ często nie zastanawiamy się nad tym, co zawiera dokument. Zazwyczaj nie wiemy, na jaką kwotę ubezpieczone jest nasze dziecko, znamy tylko kwotę składki. Posiadacze polis grupowych dość często nie znają ani zakresu, ani sum ubezpieczenia. A na dodatek tkwią w błędnym przekonaniu, że jest ono obowiązkowe. Warto wiedzieć, że jedynie w przypadku turystyki zagranicznej biuro podróży ma ustawowy obowiązek objęcia uczestników wyjazdu ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. Musimy pamiętać, że nikt nie ma prawa zmusić nas do przystąpienia do grupowej umowy ubezpieczenia. Każdy powinien mieć zagwarantowaną swobodę wyboru ubezpieczyciela i możliwość zawarcia umowy indywidualnej. Za tą drugą przemawia to, że nasza pozycja prawna jest silniejsza niż w umowie grupowej. Umowę grupową zawierają dwa podmioty, jak choćby bank i zakład ubezpieczeń. Jako klienci nie stanowimy strony umowy, pomimo że finansujemy składkę. Strony umowy nie muszą przekazać nam wszystkich warunków ubezpieczenia, a jedynie te, które dotyczą naszych praw i obowiązków, jeśli sami o to poprosimy. Nie będziemy mieć też wpływu na zerwanie umowy. Często nie jesteśmy świadomi tego, że taka sytuacja nastąpiła. Ponadto w umowie grupowej często zawarte są przypadki, które nas nie dotyczą, na przykład śmierć członka rodziny, którego nie mamy. Nie możemy wykreślić takiego punktu z umowy, pomimo że oznaczałoby to dla nas niższą składkę.
Podsumowując, grupowa umowa jest zawierana pomiędzy ubezpieczającym a zakładem ubezpieczeń na rachunek grupy ubezpieczonych. Aby zostać objętym ubezpieczeniem, należy wypełnić deklarację przystąpienia do grupowej umowy. Składka w polisie grupowej jest niższa niż w indywidualnej. Nie ma badań lekarskich i szczegółowych ankiet medycznych. W polisie grupowej ubezpieczony nie jest stroną umowy, nie uwzględnia ona indywidualnych potrzeb klienta. Przed złożeniem deklaracji warto poprosić o warunki ubezpieczenia i zwrócić uwagę na wyłączenie odpowiedzialności.
 
 
*
Wydruk pochodzi ze strony: http://twojrynek.pl/