Najnowsze

Ubezpieczamy dom
2018-05-10Izabela Bohdanow fot. sxcRoyce Hansman Komentarze0 komentarzy
Ubezpieczenie mienia jest trzecim rodzajem ubezpieczenia majątkowego, oprócz wypadkowego i chorobowego oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Chroni ono przed finansowymi skutkami zniszczenia, na przykład w wyniku pożaru, lub utraty majątku wynikającej między innymi z kradzieży cennego przedmiotu.
 
 
 
 
Ceny ubezpieczenia nieruchomości często przyprawiają o zawrót głowy. Aby nie przepłacić, przed wyborem ubezpieczenia powinniśmy się zastanowić, co może grozić naszej posiadłości. Musimy określić, czy mieszkamy na terenach zagrożonych potencjalnymi klęskami żywiołowymi, na przykład powodzą, albo czy w pobliżu bawi się dużo dzieci, które nieumyślnie w zabawie mogą zbić szybę. Jeżeli stwierdzimy, że wystąpienie tego typu zagrożeń jest praktycznie zerowe, nie musimy inwestować w tę opcję. Należy jednak dokładnie sprawdzić, co mieści się w pakiecie danego ubezpieczenia.

 

Ubezpieczamy dom i mieszkanie

 
Standardowe ubezpieczenie nieruchomości obejmuje elementy stałe zewnętrzne, czyli mury, oraz wewnętrzne instalacje, a także okna, drzwi i armaturę sanitarną. Meble, sprzęt elektroniczny, AGD, drogocenne obrazy czy biżuteria stanowią odrębną kategorię zwaną mieniem ruchomym. Zazwyczaj elementy stałe objęte są ubezpieczeniem od zdarzeń losowych, a wchodzące w skład mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem. Warto jednak pomyśleć nad dodatkowymi opcjami, gdyż w opisanym standardzie nie dostaniemy odszkodowania za zniszczony przez złodzieja telewizor, którego nie mógł w stanie wynieść. Dodatkowe pakiety mogą też zawierać ubezpieczenie ogrodzenia czy takich urządzeń, jak napęd bramy garażowej lub domofon. Możemy też ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej, gdy ktoś na przykład upadnie na chodniku należącym do naszej posesji i złamie rękę. Niektóre ubezpieczenia oferują także korzystanie z usług medycznych, zapewniając wizytę lekarza i transport medyczny, a w razie dużych zniszczeń mieszkania pobyt w hotelu i pomoc specjalistów, na przykład hydraulika czy ślusarza. Należy jednak dokładnie wczytać się w umowę ubezpieczenia, aby sprawdzić, czy obejmuje ono tylko wezwanie specjalistów, czy też opłacenie ich usług.
 

Cena ubezpieczenia

 
Sumę ubezpieczenia klient określa indywidualnie. Należy jednak pamiętać o dwóch możliwych błędach w podaniu ceny. Nie wolno nam przekroczyć rzeczywistej wartości domu, który ubezpieczamy, gdyż mamy wtedy do czynienia z „nadubezpieczeniem”. Drugą sytuacją jest niższa cena ubezpieczenia od realnej wartości mienia, co określa się mianem „niedoubezpieczenia”. Wysokość składki zależy od sumy ubezpieczenia, okresu, na jaki chcielibyśmy zawrzeć ubezpieczenie, jak i wybranego wariantu polisy. Osoby, które zastosują w swoim domu czy mieszkaniu zabezpieczenia antywłamaniowe, mogą liczyć na zniżki. Obniżenie cen zazwyczaj dotyczy też tych klientów, u których poprzednie ubezpieczenie przebiegło bez szkód, oraz tych, którzy zdecydują się ponownie wykupić polisę w danym towarzystwie. Ceny poszczególnych polis różnią się od siebie. Towarzystwa ubezpieczeniowe mają różne progi zniżek za wymienione wcześniej czynniki. Wpływ na cenę ma także to, czego dotyczy ubezpieczenie: mieszkania w bloku na zamkniętym osiedlu czy wolnostojącego domu. Kwota odtworzeniowa, na jaką ubezpieczamy nieruchomość, to suma, która pokryje wszelkie koszty powstałych szkód. Nie warto więc zaniżać stawki polisy. Jak więc prawidłowo oszacować jej wartość? Wskaźnikiem ceny może być na przykład wycena rzeczoznawcy przygotowana na potrzeby banku, jeżeli mamy kredyt hipoteczny. Jeśli umowa ubezpieczenia trwa dłużej niż rok, musimy uwzględnić to, że ceny materiałów koniecznych do naprawienia szkód stale rosną.
 

Czytajmy umowę

 
To niby kwestia oczywista, ale często nie chce nam się czytać podpisywanych umów, zwłaszcza gdy mają kilkanaście stron zapisanych małym druczkiem. Jednak przed podpisaniem umowy z firmą ubezpieczeniową, powinniśmy dokładnie przeczytać wszystkie dokumenty, które otrzymamy od przedstawiciela towarzystwa. Musi nam dostarczyć Ogólne Warunki Ubezpieczenia i dać nam czas na ich rozpatrzenie. Taki dokument często znajduje się na stronie internetowej firmy. Następnie należy dobrać dobór pakietu ubezpieczenia i polis dodatkowych. Możemy to wstępnie zrobić sami, ale przed podpisaniem umowy upewnijmy się, czy dobrze zrozumieliśmy zakres oferowanych usług. Agent towarzystwa powinien nam wskazać, co nie jest nam potrzebne w umowie. Jeżeli mamy już ubezpieczenia mienia w innej firmie, na przykład samochodu albo drugiej nieruchomości, warto najpierw zwrócić się do obecnego ubezpieczyciela. Towarzystwo oferują często duże zniżki dla stałych klientów. Po wyborze oferty, warto porównać jej cenę w różnych przedsiębiorstwach. Należy jednak pamiętać, że roczna składka wzrośnie, jeśli rozłożymy spłatę kwoty na raty.
 

Co zawiera polisa?

 
Polisa ubezpieczeniowa mienia musi zawierać kilka podpunktów i powinniśmy upewnić się, czy rzeczywiście wszystkie się w niej znalazły. I tak ma zawierać po pierwsze ubezpieczenie wartości odtworzeniowej lub rzeczywistej majątku. W przypadku tej pierwszej zakład wypłaci odszkodowanie, które pozwoli naprawić lub zakupić utracone przedmioty. Przy wartości rzeczywistej odszkodowanie będzie pomniejszone o stopień zużycia technicznego utraconej rzeczy, co ma duże znaczenie w przypadku sprzętu RTV i komputerowego, który szybko traci na wartości rynkowej. W polisie powinny znajdować się też podlimity na określone szkody, na przykład utratę gotówki, biżuterii czy drogocennych obrazów. Dokument może przewidywać, że w wypadku kradzieży tych przedmiotów odszkodowanie nie przekroczy 5% sumy ubezpieczenia. Polisa zawiera też franszyzę lub udział własny, czyli określone kwotowo bądź procentowo ograniczenia w wypłacanych odszkodowaniach. Franszyza integralna polega na braku ochrony drobnych szkód, na przykład do 200 zł, a franszyza redukcyjna czy udział własny dotyczą pomniejszenia odszkodowania o określoną wartość. Polisa może też zawierać dużo wyłączeń odpowiedzialności, czyli zdarzeń, za które zakład ubezpieczeń nie odpowiada, jak choćby szkody spowodowane przepięciami elektrycznymi. W dokumencie jest równie punkt o usłudze home assistance i ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków.
Umowa ubezpieczeniowa nie dotyczy szkód powstałych wskutek czynności wynikających z wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności gospodarczej, kiedy szkoda została wyrządzona umyślnie lub na skutek niedbalstwa ubezpieczającego oraz gdy osoba ubezpieczona znajdowała się pod wpływem środków odurzających. Ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania w takich wypadkach.
Dużym błędem jest pomijanie czytania tekstu zapisanego w umowie małym drukiem. Wiele osób mylnie wychodzi z założenia, że są to rzeczy nieistotne. Dokument OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia) określa zarówno obowiązki ubezpieczyciela, jak i ubezpieczonego. Możemy z niego wyczytać cały zakres ochrony, która obejmuje nas po podpisaniu polisy. Ubezpieczyciel szczegółowo opisuje też w umowie wyłączenia odpowiedzialności, czyli sytuacje, w których odszkodowania nie otrzymamy. Często są to właśnie zapisy małym drukiem, o których przez własne niedopatrzenie dowiadujemy się po szkodzie, i to w dosłownym sensie.
Na rynku ubezpieczeniowym pojawiły się ostatnio tzw. polisy all risk, czyli takie, które chronią cię przed szkodami wszystkich zdarzeń oprócz tych wymienionych w umowie.
 

Wyposażenie też ważne

 
Statystycznie najwięcej szkód mieszkaniowych dotyczy wyposażenia nieruchomości. W 70% przypadków powodują je zalania, kradzieże i pożary. Warto więc ubezpieczyć wyposażenie domu. Aby ubezpieczyciel zwrócił nam kwotę za tego typu szkody, w mieszkaniu muszą być ślady włamania. Ubezpieczenie nie obejmuje: kart kredytowych, kart płatniczych, dokumentów papierowych i elektronicznych, rękopisów, zwierząt niedomowych czy roślin utrzymywanych w celach hodowlanych. W przypadku kradzieży biżuterii lub sprzętu biurowego możemy otrzymać maksymalnie 40% sumy ubezpieczenia wyposażenia. W razie kradzieży lub zniszczeniu instrumentów muzycznych, sprzętu komputerowego, fotograficznego czy audiowizualnego dostaniemy 70% sumy ubezpieczeniowej. Gdy z naszej posiadłości znikną pieniądze, to otrzymamy maksymalnie 5%, dobrze jest jednak mieć wydruk z bankomatu lub potwierdzenia otrzymania wynagrodzenia w ostatnich dniach. Maksymalnie 20% ubezpieczonej sumy uzyskamy w przypadku kradzieży rzeczy wypożyczonych, służbowych lub papierów wartościowych. Firmy ubezpieczeniowe wypłacają też odszkodowanie w przypadku kradzieży przedmiotów domowych poza miejscem zamieszkania lub rzeczy dopiero co kupionej, której nie zdążyliśmy dowieźć do domu, jeśli oczywiście mamy potwierdzenie zakupu. Musimy jednak przedstawić dowody, że ktoś na nas napadł, a firma może nam wypłacić maksymalnie 10% ubezpieczonej kwoty. Nie ubezpieczymy też sprzętu trzymanego w garażu: audiowizualnego, komputerowego, fotograficznego i instrumentów muzycznych. Przy ubezpieczaniu trzeba zwrócić uwagę, by nie zaniżać wartości sprzętu, gdyż jeśli pomylimy się o jakieś 20%, otrzymamy proporcjonalnie mniej odszkodowania, które nie pokryje kwoty zakupu sprzętu.

 

Co jeszcze możemy ubezpieczyć?

 
Ubezpieczeniem od kataklizmów i kradzieży z włamaniem możemy objąć też dom letniskowy. Ponadto można też ubezpieczyć dom, który znajduje się dopiero w stanie budowy, ale jedynie od zdarzeń losowych. Jest to jednak możliwe tylko za dodatkową opłatą i kiedy wyposażenie jest odpowiednio zabezpieczone. Można się też zdecydować na ubezpieczenie także takich pomieszczeń i przedmiotów domowych, jak piwnica, garaż, anteny satelitarne, a także miejsc znajdujących się przy naszej nieruchomości, jak chodnik, podjazd, altana, kort tenisowy, oświetlenie czy plac zabaw dla dzieci. Ubezpieczyć można również swoich domowych pupili. Otrzymamy takie samo odszkodowanie za zwierzaka jak za każdy inny przedmiot, jeśli ucierpi on w wyniku kataklizmu. Pieniądze otrzymamy również wtedy, kiedy to nasze zwierzę wyrządzi komuś krzywdę, na przykład podrapie sąsiada, lub odwrotnie – gdy ktoś wyrządzi szkodę naszemu pupilowi. Istnieją też polisy chroniące bagaż podróżny przed zniszczeniem i kradzieżą z rabunkiem, ale musimy przedstawić dowody na to, że torba została nam odebrana siłą.
 
 
*
Wydruk pochodzi ze strony: http://twojrynek.pl/