Poniedziałek, 25 Marzec 2019-Marii i Wieńczysłąwa
TwojRynek

Rzecznicy konsumenta

Kierownik Zespołu ds. Organizacyjno – Prawnych i Ochrony Konsumentów
2009-02-10
przy Delegaturze Inspekcji Handlowej w Zielonej Górze
 
Marcin Wujaszek
pok. 112
tel. (068) 322-18-40
 
Delegatura Inspekcji Handlowej w Zielonej Górze
65-034 Zielona Góra,
ul. Westerplatte 11
skr. 107
tel. (68) 322-18-35 fax. 322-18-36
 
Zamiejscowy Ośrodek Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego.
SPECJALISTA: Irena Sroczyńska (Sekretarz Sądu)
pok. 110
tel. 322-18-34
 
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej znajduje się w Gorzowie Wlkp.
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wielkopolski.
tel.: (095) 7225731, fax (95)7200770
info@wiih.gorzow.pl, http://www.wiih.gorzow.pl