Wtorek, 19 Marzec 2019-Józefa i Bogdana
TwojRynek

Organizacje konsumenckie

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
2009-02-10
Najważniejszą polską instytucją broniącą praw konsumenta jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), który wraz z Dyrekcją Generalną ds. Zdrowia i Ochrony Konsumenta komisji Europejskiej prowadzi polski oddział Europejskiego Centrum Konsumenckiego. Siedziba Urzędu znajduje się w Warszawie, jednak bliżej mamy jego delegatury (Poznań i Wrocław).
 
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
tel.: (22) 556-08-00
uokik@uokik.gov.pl
Godziny pracy Urzędu: 8:15 - 16:15
 
Delegatura w Poznaniu
Dyrektor: Jarosław Krüger
Zastępca Dyrektora: Agnieszka Ciucias
Adres: ul. Zielona 8, 61-851 Poznań
Telefon: (61) 852-15-17, (61) 852-77-50
Fax: (61) 851 86 44
E-mail: poznan@uokik.gov.pl
 
Delegatura we Wrocławiu
Dyrektor: Zbigniew Jurczyk
Zastępca Dyrektora: Elżbieta Kołodziej
Sekretariat: V piętro, pok. 523
Adres: ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław
Telefon: (71) 344-65 -87
Fax: (71) 340 59 22
E-mail: wroclaw@uokik.gov.pl