Piątek, 22 Luty 2019-Marty i Małgorzaty
TwojRynek

Słownik

2009-02-10 dp
Zadatek to inaczej dodatkowe zastrzeżenie umowne. Jest to suma pieniędzy dana drugiej stronie (przedsiębiorcy) przy zawarciu umowy. więcej›
2009-02-10 dp
Wzorzec umowy to sporządzony w formie pisemnej wzór postanowień umowy, który przedsiębiorca przedstawia konsumentowi w celu zawarcia umowy. więcej›
2009-02-10 dp
Wyprzedaż to sposób pozbywania się towarów niepełnowartościowych lub o kończącym się terminie przydatności, aby pomniejszyć straty i zrobić miejsce na nowe towary. więcej›
2009-02-10 dp
Usługa to działanie podejmowane zwykle dla korzyści finansowych w celu zaspokojenia potrzeb innego człowieka lub organizacji. więcej›
2009-02-10 dp
Umowa (inaczej kontrakt) to, w prawie cywilnym, zgodne porozumienie dwóch lub więcej stron, ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki. więcej›
2009-02-10 dp
Transakcja to w ekonomii umowa kupna-sprzedaży. więcej›
2009-02-10 dp
Reklamacja jest żądaniem klienta kierowanym do sprzedawcy lub wykonawcy usługi, pozostającym w związku z wadliwą jakością towaru bądź usługi. więcej›
  • Strona 1 z 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4