Wtorek, 19 Marzec 2019-Józefa i Bogdana
TwojRynek

Słownik

2009-02-10 dp
Ciche odnowienie to odnowienie kontraktu bądź przedłużenie zawartej umowy, niewymagające od konsumenta podejmowania działań, dopóki nie zechce on zerwać umowy. więcej›
2009-02-10 dp
Cena to nazwa świadczenia kupującego w umowie sprzedaży: kwota pieniężna ustalona jako ekwiwalent nabywanej rzeczy. Za jej przyjęcie sprzedający jest gotów zrzec się swoich praw do danego dobra, lub też kupujący jest gotów ją kupić, aby do tego dobra nabyć prawa. więcej›
2009-02-10 dp
Akcyza inaczej zwana jest podatkiem akcyzowym, jest pośrednim podatkiem nakładanym w danym kraju na niektóre towary konsumpcyjne. Jest podatkiem od wartości konkretnych produktów lub podatkiem o stałej wysokości od konkretnych produktów; tym różni się od ogólnego podatku od sprzedaży czy podatku VAT. więcej›
  • Strona 4 z 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4