Wtorek, 19 Marzec 2019-Józefa i Bogdana
TwojRynek

Słownik

2009-02-10 dp
Oferta to przedstawienie propozycji zawarcia umowy jaką przedsiębiorca składa konsumentowi. więcej›
2009-02-10 dp
Odstąpienie od umowy może być przeprowadzone przez strony wówczas gdy zostało ono przewidziane w ustawie albo w samej umowie. więcej›
2009-02-10 dp
Nieuczciwe praktyki rynkowe są to praktyki stosowane przed przedsiębiorców w stosunku do konsumentów. więcej›
2009-02-10 dp
Marketing zależności od dziedziny, bywa różnie definiowany. Tradycyjne podejście postrzega marketing jako funkcję przedsiębiorstwa. więcej›
2009-02-10 dp
Konsument to osoba, którą w bardzo szerokim znaczeniu można sklasyfikować jako stronę umowy nabywającą określony towar lub usługę dla zaspokojenia swoich potrzeb więcej›
2009-02-10 dp
Kara umowna regulowana jest przez artykuły 483-484 Kodeksu cywilnego. Kara ta ma funkcje odszkodowawcze (zwana jest też czasem odszkodowaniem umownym). więcej›
2009-02-10 dp
Gwarancja w prawie cywilnym odnosi się do gwarancji jakości rzeczy sprzedanej bądź gwarancji samoistnej (autonomicznej), której szczególną formą jest gwarancja bankowa. Gwarancja jakości to ogół dodatkowych uprawnień, których zbywca rzeczy lub prawa może udzielić jego nabywcy. więcej›
  • Strona 3 z 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4