Poniedziałek, 25 Marzec 2019-Marii i Wieńczysłąwa
TwojRynek

Słownik

Reklamacja
2009-02-10dp
Reklamacja jest żądaniem klienta kierowanym do sprzedawcy lub wykonawcy usługi, pozostającym w związku z wadliwą jakością towaru bądź usługi.
Klient, który reklamuje towar/usługę żąda wymiany, naprawy towaru lub poprawienia usługi, może również domagać się zwrotu pieniędzy bądź obniżenia ceny. Żądania klienta wysuwane wobec sprzedawcy, który nie dotrzymał umowy usankcjonowane są ustawowo.
 
Przepisy dotyczące reklamowania znajdują się w Kodeksie cywilnym oraz w Ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 
Reklamację towaru niezgodnego z umową można złożyć w zasadzie w ciągu 2 lat od jego nabycia (jeśli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, strony mogą powyższy termin skrócić, jednak nie poniżej jednego roku). W razie wymiany towaru termin ten biegnie na nowo.
 
Co ważne, reklamację nabywca powinien zgłosić nie później niż 2 miesiące po wykryciu niezgodności towaru z umową.
Jeśli klient stwierdzi niezgodność towaru z umową przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że wada istniała w chwili wydania i wówczas sprzedawca również odpowiada za nią przed kupującym.