Poniedziałek, 25 Marzec 2019-Marii i Wieńczysłąwa
TwojRynek

Słownik

Transakcja
2009-02-10dp
Transakcja to w ekonomii umowa kupna-sprzedaży.
Wyróżnia się transakcje:
  • terminowe czyli takie, w których cena ustalana jest w momencie zawarcia umowy, a dostawa i zapłata - w terminie późniejszym, określonym w umowie;
  • wiązane, które zawierane są wraz ze zobowiązaniem, że kontrahent kupi lub sprzeda dodatkowo inny towar, oprócz towaru którego dotyczy transakcja.
 
Na rynku walutowym dokonuje się transakcji natychmiastowych (spot) i terminowych (futures):
  • transakcje natychmiastowe (spot) to ekonomiczne operacje finansowe, w których strony zobowiązują się dokonać wymiany określonych walut po uzgodnionym kursie niezwłocznie lub co najwyżej w ciągu 2 dni roboczych od dnia zawarcia kontraktu.
  • transakcje terminowe (futures) to transakcje, których przedmiotem są notowane na giełdzie papiery wartościowe, dewizy lub towary; dotyczą kontraktów zawieranych dzisiaj na dostawę dóbr w ustalonym z góry terminie po cenach ustalonych dzisiaj.