Wtorek, 19 Marzec 2019-Józefa i Bogdana
TwojRynek

Słownik

2009-02-10 dp
Reklama traktowana jest dziś jako zjawisko kompleksowe, pełniące rozliczne funkcje: informacyjne, perswazyjne, komunikacyjne i kulturotwórcze. Reklama upowszechnia zarówno produkt, wiedzę o instytucjach, jak i sposób życia. więcej›
2009-02-10 dp
Rabat jest obniżką od ustalonej ceny określonego towaru, która oznaczona jest procentowo lub (rzadziej) kwotowo. więcej›
2009-02-10 dp
Public relations to dosłownie stosunki publiczne, ale dziś wyrażeniem tym określa się kreowanie wizerunku firmy bądź instytucji.   więcej›
2009-02-10 dp
Przedsiębiorca w ujęciu prawnym to podmiot prawa, który prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą (art. 43 § 1 Kodeksu cywilnego; art. 4 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). więcej›
2009-02-10 dp
Prosument jest terminem, który został wprowadzony pod koniec lat 70 przez Aliva Tofflera, pisarza i futurystę. W dzisiejszym rozumieniu prosument to ktoś więcej niż konsument – to inteligentny i aktywny konsument.   więcej›
2009-02-10 dp
Promocja to wszelkie sposoby komunikowania się z odbiorcami. Definiuje się ją jako różnego rodzaju zabiegi i środki, za pomocą których doprowadza się do świadomości ludzi informacje i oceny dotyczące produktów (towarów lub usług) albo idei. Działania promocyjne polegają na informowaniu, demonstrowaniu, zachęcaniu, powtarzaniu. więcej›
2009-02-10 dp
Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów są to bezprawne praktyki przedsiębiorców, które wymierzone są w stosunku do nieograniczonej liczby konsumentów. więcej›
  • Strona 2 z 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4