Poniedziałek, 25 Marzec 2019-Marii i Wieńczysłąwa
TwojRynek

Słownik

Zadatek
2009-02-10dp
Zadatek to inaczej dodatkowe zastrzeżenie umowne. Jest to suma pieniędzy dana drugiej stronie (przedsiębiorcy) przy zawarciu umowy.
Ma ona charakter zabezpieczający. W obrocie konsumenckim ma ona takie znaczenie, że jeśli konsument nie wykona umowy to przedsiębiorca może bez wyznaczania dodatkowego terminu od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować. Jeśli natomiast nie wykona umowy przedsiębiorca, konsument ma prawo żądać sumy dwukrotnie wyższej od tej, którą wpłacił. W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała.
 
Zwykle zadatek wynosi 10% ceny towaru lub usługi. Najczęściej jest stosowany w umowach przedwstępnych (sprzedaży nieruchomości, samochodu itp.). Dzięki niemu każda ze stron zabezpiecza się na wypadek zerwania umowy w ostatniej chwili przez drugą stronę.
  
Zadatek to nie zaliczka! Różni się on od zaliczki tym, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron, druga strona wzbogaca się o wysokość zadatku; natomiast zaliczka jest po prostu zwracana, bez dodatkowych konsekwencji. Zadatek staje się nim tylko wtedy, gdy zostanie to jasno określone w umowie - bez takiego określenia będzie to zaliczka.