Poniedziałek, 25 Marzec 2019-Marii i Wieńczysłąwa
TwojRynek

Akty Prawne

Prawa konsumenta
2009-02-13
 
W Polsce ochrona praw konsumenta zapisana jest w artykule 76 Konstytucji RP, który brzmi:
 
„Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców
przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed
nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Zakres tej ochrony określa ustawa.”
 
Dodatkowo szczegółowe prawa konsumenta spisane zostały w kilku ustawach uchwalonych przez Sejm RP i kilkunastu rozporządzeniach Rady Ministrów, z których najistotniejsze znaczenie ma Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Odkąd Polska wstąpiła do Unii Europejskiej prawa konsumenta zaczęły być chronione dodatkowo wieloma szczegółowymi normami i zasadami opracowanymi przez Komisję Europejską.
 
Poniżej zamieściliśmy kilka wybranych artykułów zawartych w ustawach i rozporządzeniach, w których ustawodawca określił nasze prawa i obowiązki jako konsunetów. Wybraliśmy tylko te, naszym zdaniem, najciekawsze i warte największej uwagi, ale po ich przejrzeniu zachęcamy do się sięgnięcia po całe ustawy. Ich lektura może się naprawdę opłacać.