Czwartek, 21 Luty 2019-Eleonory i Feliksa
TwojRynek

Finanse i Ubezpieczenia

Studencie! Nie zapomnij o kredycie
2011-10-03Maria Zychler fot. shho, sxc.hu
1 października, to termin, od którego można zacząć składać wnioski o przyznanie kredytu studenckiego. Trudno o bardziej preferencyjne warunki. Niskie oprocentowanie, początek spłaty dopiero dwa lata po studiach i szanse na choć częściowe anulowanie zadłużenia sprawiają, że naprawdę opłaca się go wziąć, nawet, gdy nie jest niezbędny.
Warunki i sposoby udzielania i spłaty dokładnie reguluje ustawa o pożyczkach i kredytach studenckich. Ustawowo są regulowane wysokości i ilości transz oraz oprocentowanie, które wynosi zaledwie 5,7%. Żak, który dostanie pożyczkę, co miesiąc w trakcie trwania roku akademickiego (10 miesięcy) otrzyma 600 zł.
 

Kto może się starać o kredyt studencki?

 
O kredyt może się ubiegać niemal każdy student studiów dziennych i zaocznych, każdego rodzaju uczelni i kierunków studiów, również doktoranckich. Musi jednak spełnić określone w ustawie warunki: rozpocząć studia przed ukończeniem 25 roku życia; posiadać pełną zdolność czynności prawnych, udokumentować dochód na osobę w rodzinie, przedstawić akceptowalne przez Bank zabezpieczenie spłaty kredytu;
Przy rozpatrywaniu wniosków, bank bierze pod uwagę dochód na osobę w rodzinie i w pierwszej kolejności szansę na ich otrzymanie mają studenci o najniższym dochodzie. Maksymalny dochód miesięczny, który umożliwia ubieganie się o kredyt jest ustalany corocznie w grudniu. W roku akademickim 2010/2011 wynosił on 2100 zł.
 

Jakie dokumenty i do kiedy złożyć?

 
Zanim dostaniemy kredyt, musimy uzbierać wymagane przez bank dokumenty, wśród których znajdują się:
• wniosek
• dokumenty poświadczające wysokość dochodu na osobę w rodzinie,
• zaświadczenie o studiach z uczelni
• dowód osobisty;
• potwierdzenie zabezpieczenia kredytu, np. w formie weksla lub poręczenia.
 
Termin składania dokumentów upływa 15 listopada. Jeśli bank odrzuci wniosek, bowiem uzna, że poręczenie jest niewystarczające, na co ma czas do 15 lutego, student jeszcze do 28 lutego może złożyć go w innym. Podpisywanie umów kredytowych trwać będzie do 31 marca 2012 r.
 

Jakie banki udzielają kredytów studenckich

 
Wybór nie jest zbyt bogaty, bowiem ze względu na niskie oprocentowanie banki nie są zainteresowanie udzielaniem kredytów studenckich. Jeszcze do niedawna miał je w swojej ofercie choćby BZ WBK, jednak również się wycofał.
Obecnie kredytów studenckich udziela pięć banków: PKO BP, Banku Pekao SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, SGB-Bank S.A., Mazowiecki Bank Regionalny.
 

Spłata

 
Spłatać kredyt zaczynamy najwcześniej w dwa lata po skończeniu studiów. Odroczenie nie dotyczy tych, którzy przerwą studia. Raty są malejące, a okres spłaty może być nawet dwukrotnie dłuższy, niż czas studiów.
Dodatkowy bonus przysługuje prymusom – za ukończenie uczelni w grupie 5% najlepszych absolwentów w nagrodę dostaje się umorzenie 20% kredytu. Niezależnie od tego, o umorzeniu całości bądź części kredytu może zadecydować Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dzieje się tak w przypadku trudnej sytuacji życiowej studenta, bądź jego trwałej niezdolności do pracy. W przypadku śmierci kredytobiorcy kredyt zostanie umorzony w 100%.