Piątek, 22 Luty 2019-Marty i Małgorzaty
TwojRynek

Finanse i Ubezpieczenia

Ubezpieczenie samochodu: jak je kupić
2012-09-28Joanna Turakiewicz, fot. (anitapatterson) Komentarze0 komentarzy
Ubezpieczenie komunikacyjne musi mieć każdy właściciel samochodu. Mowa oczywiście o obowiązkowym OC, za którego brak możemy zapłacić blisko 1900 zł. Na rynku dostępne są też inne rodzaje polis: NNW, Autocasco, Assistance. Na co zwrócić uwagę przy ich wyborze?
 


 
 
 
 

Rodzaje ubezpieczeń

 
W najprostszy sposób możemy podzielić ubezpieczenia komunikacyjne na obowiązkowe i dobrowolne. W tej pierwszej grupie znajdziemy OC, czyli ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, którego wykupienie to obowiązek każdego właściciela samochodu, wynikający wprost z ustawy. Jego celem jest zabezpieczenie innych użytkowników dróg, których mienie albo oni sami zostaną poszkodowani w wyniku kolizji czy wypadku spowodowanego przez osobę prowadzącą pojazd objęty ubezpieczeniem. Jeśli więc np. kierujący ubezpieczonym pojazdem potrąci pieszego, z polisy OC ubezpieczyciel pokryje koszty jego leczenia, a w przypadku uszkodzenia innego pojazdu, jego załadunku albo budynku, ubezpieczenie zapewni sfinansowanie kosztów remontu, naprawy lub wypłatę odszkodowania.
W przypadku OC warunki, które musi zapewnić ubezpieczyciel są bardzo jasno określone przez przepisy krajowe i europejskie. Określają one m.in. tak zwaną sumę gwarancyjną, czyli kwotę, do jakiej towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązane jest pokryć spowodowane przez ubezpieczonego szkody. Kwoty minimalne sumy gwarancyjnej są wspólne dla wszystkich państw Unii Europejskiej i wynoszą 500 tys. euro dla strat w mieniu i 1,5 mln. euro, jeśli z winy kierującego poszkodowani zastaliby ludzie. Sumy gwarancyjne mogą być jednakże wyższe i taką możliwość daje wiele towarzystw ubezpieczeniowych. Dzięki temu, że zostały one ustalone na tak wysokim poziomie, kierujący może się nie obawiać, że jeśli w kolizji uszkodzi np. bardzo wartościowy pojazd, różnicę do kwoty odszkodowania będzie musiał pokrywać z własnej kieszeni.
Obowiązku wykupienia polisy OC nie należy lekceważyć, jeśli już nie z elementarnej ludzkiej odpowiedzialności, to choćby dlatego, że za jego brak grożą wysokie kary. Zwalnia od niego jedynie wyrejestrowanie pojazdu, co oznacza jego likwidację – ponownie nie będzie go można zarejestrować. Samochód zarejestrowany, nawet trwale uszkodzony i służący jako element placu zabaw, musi mieć wykupioną polisę OC.
Dla tych, którzy zostaną złapani bez aktualnego ubezpieczenia, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny przewiduje wysokie kary uzależnione od rodzaju pojazdu i czasu, przez jaki pozostawał w danym roku kalendarzowym bez ubezpieczenia.
Poniżej podajemy kwoty kar przewidziane dla właścicieli poszczególnych rodzajów pojazdów, jeśli nie mają aktualnej polisy OC:
 
Samochód osobowy
 • do 3 dni - 400,00 zł
 • 3 do 14 dni - 990,00 zł
 • powyżej 14 dni - 1 980,00 zł
 
Samochód ciężarowy
 • do 3 dni - 630,00 zł
 • 3 do 14 dni - 1 580,00 zł
 • powyżej 14 dni - 3 170,00 zł
 
 
OC rolnicze – zryczałtowana kwota niezależnie od okresu, przez jaki pojazd pozostawał bez ubezpieczenia – 120 zł
 
Inne pojazdy
 • do 3 dni - 80,00 zł
 • 3 do 14 dni - 200,00 zł
 • powyżej 14 dni - 400,00 zł
 
OC odnawiane jest co roku, a niewypowiedziana umowa zostaje przedłużona automatycznie, nawet jeśli właściciel pojazd np. sprzedał. Istnieje też możliwość wykupienia ubezpieczenia krótkoterminowego na miesiąc. Daje to możliwość rozejrzenia się wśród ofert i – w przypadku nowo zakupionego pojazdu – spokojne załatwienie wszelkich formalności związanych z rejestracją.
 
Wysokość składki OC jest zależna od trzech czynników:
 • pojemności silnika pojazdu
 • wieku kierowcy
 • miejsca zarejestrowania pojazdu
 
Decydują tu dane statystyczne: towarzystwa ubezpieczeniowe kalkulują ryzyko w oparciu o kilka przesłanek. W grupie podwyższonego ryzyka, a więc takiej, która musi się liczyć z wyższymi składkami znajdują się kierowcy młodzi, jeżdżący samochodem o większej pojemności silnika i mieszkający w mieście, gdzie statystycznie częściej dochodzi do wypadków. Więcej więc zapłaci 23-latek z prawem jazdy, który jeździ od lat pięciu niż 50-latek, który dopiero odebrał prawo jazdy, podobnie jak wyższe składki obowiązywać będą mieszkańca Zielonej Góry niż Nowej Soli, a jeszcze więcej zapłaci mieszkaniec Poznania.
 
Ubezpieczenia dobrowolne, w przeciwieństwie do obowiązkowego OC, mają zabezpieczyć interesy właściciela samochodu i pomóc jemu samemu w trudnych sytuacjach, w jakich może się znaleźć. Popularne i dość często zawierane polisy to AC, NNW oraz dodatkowo Assistance.
 
AC, czyli autocasco ma za zadanie uchronić właściciela pojazdu przed konsekwencjami szkód, które spowoduje on sam albo inne osoby kierujące jego pojazdem, ale też od kradzieży i innych nieszczęśliwych okoliczności. Skorzystamy z niego, jeśli w nocy na parkingu ktoś uszkodzi nam samochód i sprawcy nie uda się zidentyfikować, na pojazd spadnie drzewo albo sami wjedziemy w słupek i pogniemy sobie błotnik.
 
 
Ważne, gdy wykupujesz AC:
Podczas przygotowywania umowy, ubezpieczyciel powinien dowiedzieć się o wszelkich atutach zwiększających wartość samochodu. Wszystkie szczegóły wpłyną na skalkulowaną na potrzeby ubezpieczenia wartość pojazdu, a w efekcie na wysokość ewentualnego odszkodowania. W przeciwnym wypadku, jeśli auto zostanie np. ukradzione, właściciel otrzyma odszkodowanie jak za wersję podstawową.
 
 
NNW to skrót określający ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ochrona z niego wynikająca obejmuje wszystkie osoby podróżujące pojazdem. Umowę zawiera się na ogół na rok, a wynikające z niej odszkodowanie wypłacane jest niezależnie od innych polis.
 
Assistance z kolei daje pewien komfort tym kierowcom, którzy często i dużo podróżują w kraju i za granicą. Jeśli samochód nagle odmówi posłuszeństwa gdzieś na środku drogi w obcym miejscu, assistance pokryje koszty holowania do najbliższego warsztatu, pokryje koszty noclegu. Często wykupowane jest jako dodatek do innych polis, czasem dodawany jako świadczenie bezpłatne w ramach promocji.
 
Wedle kryterium formy zawarcia umowy, polisy możemy podzielić na tradycyjne i ubezpieczenia direct. W tej pierwszej sytuacji, umowę podpisujemy osobiście z agentem (reprezentującym konkretne towarzystwo), multiagentem (posiadającym oferty kilku towarzystw) lub brokerem (raczej w negocjacjach z dużymi firmami, a nie indywidualnych), w drugiej zaś – zawieramy ją i opłacamy przez internet, otrzymujemy pocztą. Ubezpieczenie typu direct jest z reguły tańsze.
 

Na co zwrócić uwagę, wybierając ubezpieczenie komunikacyjne

 
Obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zostało określone w ustawie na tyle dokładnie, że – oprócz wysokości sumy gwarancyjnej – tym, co może różnić polisy między sobą, są udzielane przez ubezpieczyciela zniżki, i wynikająca z nich wysokość składki. W przypadku OC więc tym, na co przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, jest cena. Różnice mogą sięgać nawet przeszło tysiąca zł. W przeprowadzonej przez nas symulacji w porównywarce ofert ubezpieczeń, 32-letnia kobieta zamieszkała w Zielonej Górze, za samochód Renault Megane 1,6 z rocznika 2001, posiadająca prawo jazdy od 8 lat, ale bez zniżek i zwyżek wg. najtańszej oferty zapłaciłaby 1.034 zł, a w najdroższej – 2.084 zł. Zawsze więc warto szukać tańszych rozwiązań. O tym, ile zapłacimy, zadecyduje wysokość zniżek, jakie ubezpieczyciel nam wyliczy na podstawie lat bezszkodowej jazdy. I na tym etapie oferta ubezpieczycieli różni się najbardziej. Niektóre z nich pierwszą zniżkę naliczają już po roku bezszkodowej jazdy, inne dopiero po dwóch latach. Pierwsza zniżka wynosi od 10% do 20% sumy składki, a za każdy kolejny rok dolicza się kolejne 10% aż do momentu osiągnięcia 60%.
Warto zwrócić też uwagę na to, w jakiej sytuacji i w jakiej wysokości składki przepadają. Dzieje się tak po szkodzie, kiedy ubezpieczyciel musi wypłacić odszkodowanie, a także wówczas, gdy mieliśmy w opłacaniu polisy przerwę dłuższą niż dwa lata. Jeśli więc przez dwa lata nie posiadaliśmy pojazdu, po tej przerwie składki będą naliczane od nowa.
 
Wykupując autocasco, NNW lub assistance koniecznie trzeba sprawdzić jaki jest zakres ubezpieczenia. Polisy mogą się między sobą znacznie różnić. Przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na rozdział warunków ubezpieczenia poświęcony wyłączeniu odpowiedzialności ubezpieczyciela, zawierający opis sytuacji, w jakich odszkodowanie nie zostanie nam wypłacone.
Polisa AC może obejmować ubezpieczenie samochodu przed kradzieżą np. tylko w sytuacji, gdy auto jest garażowane, czy też wykluczać odpowiedzialność jeśli w momencie kolizji kierowca był nietrzeźwy itp.
W ubezpieczeniu NNW składka stanowi określony procent kwoty, na jaką opiewa ubezpieczenie kierowcy i pasażerów. Z reguły wynosi ona od 5% do 7% sumy ubezpieczenia. Tutaj również należy zwrócić uwagę na wykluczenie i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela zawarte w polisie.
Assistance z kolei może zawierać inne pułapki. Określona w nim bywa minimalna i maksymalna odległość od domu, w jakiej może znajdować się pojazd, do którego wzywana jest pomoc drogowa. Jeśli się w niej nie zmieścimy i samochód zepsuje się na końcu przeciwległej ulicy, będziemy musieli sobie radzić we własnym zakresie. Mogą tu też występować ograniczenia związane z wiekiem pojazdu, podobnie jak w AC.
 
Sprawdź w jakich okolicznościach ubezpieczyciel jest skłonny uznać szkodę całkowitą. Dla większości towarzystw będzie to sytuacja, gdy koszt naprawy przekroczy 70% wartości samochodu.
 

Ceny

 
Ceny zależne są od wielu różnych czynników, które sprawiają, że trudno mówić o przedziałach cenowych, a co dopiero o konkretnych kwotach. Na wysokość składki wpływają zniżki i zwyżki wynikające z różnych przesłanek:
 
Składka podstawowa może być podwyższona do:
 •  260 % - za szkodowy przebieg ubezpieczenia
 •  100 % - za okres eksploatacji pojazdu powyżej 8-10 lat
 •  50 % - gdy właściciel pojazdu nie przekroczył 25 lat
 •  50 % - gdy właściciel pojazdu nie posiada prawa jazdy
 •  30 % - gdy właściciel posiada prawo jazdy krócej niż 4 lata
 •  25 % - za brak zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia
 •  20 % - za brak wpisu z aktualnym badaniem technicznym
 •  20 % - za wykupienie udziału własnego lub amortyzacji uszkodzonych części
 •  20 % - gdy składka jest opłacana w ratach
 •  15 % - gdy auto jest przeznaczone do przewozu 5-9 osób
 •  10 % - gdy kierowca ukończył 70 rok życia
 •  10 % - gdy właściciel pojazdu upoważnia do kierowania autem osobę, która nie ukończyła 25 roku życia lub ma prawo jazdy krócej niż 36 miesięcy
 

Składka może być obniżona z tytułu:
 •  do 60 % - za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia (po 6-10 latach)
 •  do 20 % - za zawarte w tym samym towarzystwie AC
 •  do 20 % - w zależności od strefy regionalnej
 •  do 20 % - gdy w TU zawarte jest ubezpieczenie majątku (w pakiecie ubezpieczeń)
 •  do 15 % - za jednorazową opłatę składki
 •  do 10 % - za bezszkodową kontynuację ubezpieczenia w tym samym towarzystwie
 •  do 10 % - gdy auto jest fabrycznie nowe
 •  do 10 % - gdy właścicielem auta jest kobieta
 •  do 5 % - gdy właściciel jest w wieku 35-55 lat
 •  do 5 % - za ubezpieczenie drugiego auta przez współmałżonka
 •  do 5 % - gdy w TU ubezpieczony jest więcej niż jeden pojazd
 •  do 5 % - gdy właścicielem auta jest emeryt
 •  do 5 % - dla rolników, którzy zawarli w TU ubezpieczenie budynków od ognia i OC rolników
źródło zestawienia: ubezpieczenia.elfin.pl
*

Dodaj komentarz

 • Autor *
 • E-mail *
 • Komentarz *
 • Przepisz kod (wielkość liter ma znaczenie)