Piątek, 22 Luty 2019-Marty i Małgorzaty
TwojRynek

Uważaj na

Spór z przedsiębiorcą załatwisz szybko, tanio i przez internet
2011-12-06oprac. (mz) fot. agador, sxc.hu Komentarze0 komentarzy
Żeby rozwiązać spór z przedsiębiorcą, który np. nie chce uznać twojej reklamacji, już w tej chwili nie musisz iść do sądu. A po wejściu w życie nowych przepisów wiele się w tej sprawie zmieni na korzyść konsumenta. Między innymi, to nie on będzie musiał szukać odpowiedniej instytucji, bo przedsiębiorca będzie miał obowiązek poinformować, gdzie należy szukać pomocy w razie niezadowolenia z produktu, bądź usługi.

 
Pakiet wniosków ustawodawczych, który Komisja Europejska zgłosiła 29 listopada, ma nie tylko zagwarantować wszystkim konsumentom możliwość rozwiązywania problemów bez potrzeby wchodzenia na drogę sądową, ale też ułatwić przedsiębiorcom zarządzanie relacjami z klientami. Głównym celem inicjatywy jest zwiększenie zaufania konsumentów do unijnego jednolitego rynku, a co za tym idzie, wzrost unijnej gospodarki. 
 
Szacuje się, że w 2010 r. co piąty konsument w Europie doznał problemów związanych z nabywaniem towarów i usług na jednolitym rynku. A koszty postępowania sądowego w przypadku, gdy sprzedawca odmawia naprawy zepsutego, objętego wciąż gwarancją produktu, bywają znaczne. I dotyczą nie tylko samych kosztów postępowania, ale też dojazdów, konsultacji prawniczych itp. Według danych szacunkowych ogólny dostęp do ADR wysokiej jakości na terenie całej UE pozwoli konsumentom zaoszczędzić rocznie ok. 22,5 miliarda euro.
 
W tej chwili pozasądowe rozstrzyganie sporów w UE możliwe dotyczy jedynie niektórych branż lub dziedzin i przeważnie wymaga zgody obu stron. A co, gdy przedsiębiorca się na takie rozwiązanie nie zgadza?
 
Pakiet wniosków ustawodawczych KE, ma zagwarantować, że wszyscy konsumenci UE będą mieli możliwość rozwiązywania problemów bez potrzeby wchodzenia na drogę sądową, i to bez względu na rodzaj produktu czy usługi. Nie będzie też mieć znaczenia to, czy konsument nabył towar w kraju zamieszkania czy za granicą, bowiem rozwiązania mają być wspólne dla całego jednolitego rynku UE. Komisja chce też stworzyć specjalną platformę internetową, dedykowaną konsumentom dokonującym zakupów z innego państwa UE za pośrednictwem internetu. Dzięki niej przeprowadzenie całej procedury rozstrzygania sporów umownych za pośrednictwem internetu będzie możliwe w ciągu 30 dni.
 
Zgodnie z dyrektywą w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów na terenie UE mają funkcjonować wysokiej jakości podmioty pozasądowe, których zadaniem będzie rozpatrywania wszelkich sporów umownych między konsumentami i przedsiębiorstwami. Będą one miały działać w sposób bezstronny, przejrzysty, skuteczny i sprawiedliwy oraz rozstrzygać spory w ciągu 90 dni. 
Kolejną zmianą, która ułatwi życie konsumentom, ma być nałożony na przedsiębiorców obowiązek informowania, do jakiej instytucji mogą się zwrócić o pomoc w rozstrzygnięciu sporu. Dziś konsument musi sam poszukiwać informacji, a często nawet nie wie o możliwości skorzystania z narzędzi ADR czyli pozasądowych metod rozstrzygania sporów.
Konsumenci i przedsiębiorcy w całej Europie będą mieli pewność, że europejskie podmioty pozasądowe rozstrzygające ich spory będą spełniały te same kryteria. Są to: przejrzystość, odpowiednie kwalifikacje, bezstronność, skuteczność i sprawiedliwość.
W alternatywnych metodach rozstrzygania sporów (ADR) udział bierze neutralna strona (np. arbiter, mediator lub rzecznik praw konsumenta). Jest to tańsze, szybsze i prostsze rozwiązanie niż postępowanie sądowe.
 
Koszty nierozstrzygniętych sporów konsumenckich na terenie UE szacuje wg różnych źródeł na kwotę od 500 mln do 1 mld euro.
 
źródło: uokik.gov.pl
*

Dodaj komentarz

  • Autor *
  • E-mail *
  • Komentarz *
  • Przepisz kod (wielkość liter ma znaczenie)