Poniedziałek, 25 Marzec 2019-Marii i Wieńczysłąwa
TwojRynek

Słownik

2009-02-10 dp
Akcyza inaczej zwana jest podatkiem akcyzowym, jest pośrednim podatkiem nakładanym w danym kraju na niektóre towary konsumpcyjne. Jest podatkiem od wartości konkretnych produktów lub podatkiem o stałej wysokości od konkretnych produktów; tym różni się od ogólnego podatku od sprzedaży czy podatku VAT. więcej›
2009-02-10 dp
Cena to nazwa świadczenia kupującego w umowie sprzedaży: kwota pieniężna ustalona jako ekwiwalent nabywanej rzeczy. Za jej przyjęcie sprzedający jest gotów zrzec się swoich praw do danego dobra, lub też kupujący jest gotów ją kupić, aby do tego dobra nabyć prawa. więcej›
2009-02-10 dp
Ciche odnowienie to odnowienie kontraktu bądź przedłużenie zawartej umowy, niewymagające od konsumenta podejmowania działań, dopóki nie zechce on zerwać umowy. więcej›
2009-02-10 dp
Gwarancja w prawie cywilnym odnosi się do gwarancji jakości rzeczy sprzedanej bądź gwarancji samoistnej (autonomicznej), której szczególną formą jest gwarancja bankowa. Gwarancja jakości to ogół dodatkowych uprawnień, których zbywca rzeczy lub prawa może udzielić jego nabywcy. więcej›
2009-02-10 dp
Kara umowna regulowana jest przez artykuły 483-484 Kodeksu cywilnego. Kara ta ma funkcje odszkodowawcze (zwana jest też czasem odszkodowaniem umownym). więcej›
2009-02-10 dp
Konsument to osoba, którą w bardzo szerokim znaczeniu można sklasyfikować jako stronę umowy nabywającą określony towar lub usługę dla zaspokojenia swoich potrzeb więcej›
2009-02-10 dp
Marketing zależności od dziedziny, bywa różnie definiowany. Tradycyjne podejście postrzega marketing jako funkcję przedsiębiorstwa. więcej›
  • Strona 1 z 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4