Poniedziałek, 25 Marzec 2019-Marii i Wieńczysłąwa
TwojRynek

Słownik

Konsument
2009-02-10dp
Konsument to osoba, którą w bardzo szerokim znaczeniu można sklasyfikować jako stronę umowy nabywającą określony towar lub usługę dla zaspokojenia swoich potrzeb
 
Jednakże podmiotem tym może być jedynie osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością zawodową lub gospodarczą. (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1995 r. Dz.U. Nr 64, poz. 328 - w sprawie szczegółowych warunków zawierania i wykonywania umów sprzedaży rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów).
 
 
W tradycyjnej ekonomii przyjmuje się, że konsument wraz z producentem to dwaj podstawowi uczestnicy gry rynkowej. Gdy wielkość oferty sprzedaży oferowanej przez producentów przekracza zapotrzebowanie konsumentów można mówić o rynku konsumenckim. Gdy zaistnieje sytuacja odwrotna, wówczas mamy do czynienia z rynkiem producenta. Sytuację, gdy w danej gałęzi rynku dominuje jeden producent, określa się monopolem (rynek monopolistyczny). Zwykle w naukach ekonomicznych i marketingu konsument nie jest badany i omawiany jednostkowo, a raczej zbiorowo, jako rodzaj masy, której można przypisać określone zachowania i tendencje.