Poniedziałek, 25 Marzec 2019-Marii i Wieńczysłąwa
TwojRynek

Słownik

Marketing
2009-02-10dp
Marketing zależności od dziedziny, bywa różnie definiowany. Tradycyjne podejście postrzega marketing jako funkcję przedsiębiorstwa.
 
Ekonomiści utożsamiają marketing z procesami wymiany rynkowej; socjotechnicy pojęciem tym nazywają zbiór czynności i narzędzi związanych z wyprodukowaniem, wyceną, promocją i sprzedażą produktów, inni zaś postrzegają marketing jako koncepcję zarządzania działalnością produkcyjną i handlową z punktu widzenia rynkowego.
 
 
Jednak najprościej mówiąc marketing to działalność mająca na celu wynajdowanie, pobudzanie i zaspokajanie potrzeb podmiotów gospodarczych. Marketing w tym znaczeniu bazuje na świadomości, że klient i jego oczekiwania to najważniejszy element biznesu (jeśli nie ma klientów, przedsiębiorstwo traci rację bytu) i wynikający z tej świadomości proces identyfikowania i zaspokajania potrzeb klienta – przy równoczesnym zapewnieniu zysku przedsiębiorstwa i ciągłości funkcjonowania.
 
 
Specjaliści od marketingu wiedzą, że dana firma by się rozwijać i nie tracić pozycji powinna skupić się wytwarzaniu tego na co jest zbyt, a nie tego, co jest w stanie zaoferować. Dobra firma dopasowuje produkty tak, by jak najlepiej zaspakajały potrzeby klientów. Wychodzenie naprzeciw życzeniom klienta, odgadywanie jego nawet nieuświadomionych potrzeb oraz ich pobudzanie wymaga stosownych narzędzi, dlatego też w badaniach marketingowych istnieje koniczność wykorzystania technik wspomagających proces marketingu: badań rynku, ankiet, metod kształtowania produktu, oddziaływania na rynek, ustalania ceny, reklamy, sprzedaży.
 
 
Działania marketingowe dzielone są na cztery podstawowe typy tzw. marketing mix. Są to: cena, produkt, dystrybucja i promocja. Współcześnie zdarza się, iż specjaliści do spraw marketingu wyróżniają kolejne elementy – ludzie (people), świadectwo materialne (physical evidence), zestaw – opakowanie (package), proces, przyzwolenie (permission), rekomendację (pass-along), pozycjonowanie (plasowanie), nagłośnienie (publicity), czynnik wyróżniający (fioletowa krowa – purple cow).