Wtorek, 19 Marzec 2019-Józefa i Bogdana
TwojRynek

Słownik

2009-02-10 dp
Public relations to dosłownie stosunki publiczne, ale dziś wyrażeniem tym określa się kreowanie wizerunku firmy bądź instytucji.   więcej›
2009-02-10 dp
Rabat jest obniżką od ustalonej ceny określonego towaru, która oznaczona jest procentowo lub (rzadziej) kwotowo. więcej›
2009-02-10 dp
Reklama traktowana jest dziś jako zjawisko kompleksowe, pełniące rozliczne funkcje: informacyjne, perswazyjne, komunikacyjne i kulturotwórcze. Reklama upowszechnia zarówno produkt, wiedzę o instytucjach, jak i sposób życia. więcej›
2009-02-10 dp
Reklamacja jest żądaniem klienta kierowanym do sprzedawcy lub wykonawcy usługi, pozostającym w związku z wadliwą jakością towaru bądź usługi. więcej›
2009-02-10 dp
Transakcja to w ekonomii umowa kupna-sprzedaży. więcej›
2009-02-10 dp
Umowa (inaczej kontrakt) to, w prawie cywilnym, zgodne porozumienie dwóch lub więcej stron, ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki. więcej›
2009-02-10 dp
Usługa to działanie podejmowane zwykle dla korzyści finansowych w celu zaspokojenia potrzeb innego człowieka lub organizacji. więcej›
  • Strona 3 z 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4