Wtorek, 19 Marzec 2019-Józefa i Bogdana
TwojRynek

Słownik

2009-02-10 dp
Nieuczciwe praktyki rynkowe są to praktyki stosowane przed przedsiębiorców w stosunku do konsumentów. więcej›
2009-02-10 dp
Odstąpienie od umowy może być przeprowadzone przez strony wówczas gdy zostało ono przewidziane w ustawie albo w samej umowie. więcej›
2009-02-10 dp
Oferta to przedstawienie propozycji zawarcia umowy jaką przedsiębiorca składa konsumentowi. więcej›
2009-02-10 dp
Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów są to bezprawne praktyki przedsiębiorców, które wymierzone są w stosunku do nieograniczonej liczby konsumentów. więcej›
2009-02-10 dp
Promocja to wszelkie sposoby komunikowania się z odbiorcami. Definiuje się ją jako różnego rodzaju zabiegi i środki, za pomocą których doprowadza się do świadomości ludzi informacje i oceny dotyczące produktów (towarów lub usług) albo idei. Działania promocyjne polegają na informowaniu, demonstrowaniu, zachęcaniu, powtarzaniu. więcej›
2009-02-10 dp
Prosument jest terminem, który został wprowadzony pod koniec lat 70 przez Aliva Tofflera, pisarza i futurystę. W dzisiejszym rozumieniu prosument to ktoś więcej niż konsument – to inteligentny i aktywny konsument.   więcej›
2009-02-10 dp
Przedsiębiorca w ujęciu prawnym to podmiot prawa, który prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą (art. 43 § 1 Kodeksu cywilnego; art. 4 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). więcej›
  • Strona 2 z 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4