Poniedziałek, 25 Marzec 2019-Marii i Wieńczysłąwa
TwojRynek

Słownik

Akcyza
2009-02-10dp
Akcyza inaczej zwana jest podatkiem akcyzowym, jest pośrednim podatkiem nakładanym w danym kraju na niektóre towary konsumpcyjne. Jest podatkiem od wartości konkretnych produktów lub podatkiem o stałej wysokości od konkretnych produktów; tym różni się od ogólnego podatku od sprzedaży czy podatku VAT.
 
 
Opodatkowaniu akcyzą podlegają następujące kategorie wyrobów:
  • produkty energetyczne (ogólnie wszystkie wyroby służące dla celów napędowych lub grzewczych),
  • energia elektryczna,
  • napoje alkoholowe (piwo, wino, produkty pośrednie, wyroby spirytusowe),
  • wyroby tytoniowe (papierosy, cygara, cygaretki, tytoń do palenia).
 
Stawki akcyzy wyrażone są w:
  • kwocie na jednostkę wyrobu (paliwa, alkohol, energia elektryczna)
  • procencie maksymalnej ceny detalicznej (wyroby tytoniowe),
  • procencie ceny wyrobu (tylko wyroby „niezharmonizowane”).
 
Przykład: benzyna silnikowa podlega stawce 1565 zł/1000, alkohol etylowy podlega stawce 4960 zł za 1 hektolitr alkoholu etylowego 100 proc. vol zawartego w gotowym wyrobie (stan na dzień 1 stycznia 2009), olej opałowy (prawidłowo zabarwiony, oznaczony znacznikiem fiskalnym i sprzedawany na cel opałowy) – 232 zł/1000 l (stan na dzień 1 stycznia 2007 r.), zaś stawka kwotowa akcyzy na papierosy wynosi 138,50 zł za 1000 sztuk a jej procentowa wysokości wynosi 31,41 proc., liczona od maksymalnej ceny detalicznej.
Niektóre wyroby akcyzowe, jak napoje alkoholowe (oprócz piwa) i wyroby tytoniowe, podlegają obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy (banderolami), które umieszcza się na jednostkowych opakowaniach produktów.
Podstawowym celem akcyzy jest ograniczenie konsumpcji niektórych dóbr ze względu na ich szkodliwość zdrowotną bądź też wyczerpywanie się ich rezerw. Obecnie stała się obszernym i łatwym wpływem pieniędzy dla budżetu państwa poprzez nakładanie na tzw. dobra infrastrukturalne (energia, paliwa etc.) lub konsumowane na masową skalę (np: używki).