Piątek, 22 Luty 2019-Marty i Małgorzaty
TwojRynek

Strona startowa

Ekogrzanie
2018-10-10Izabela Bohdanow fot. fabiennew
Nowoczesna instalacja grzewcza, do której zaliczamy między innymi kolektory, pompę ciepła, kocioł kondensacyjny czy regulator pogodowy, zapewnia ekologiczne i oszczędne ogrzewanie domu, zaspokajając potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. Wybór paliwa nie jest łatwą sprawą, zwłaszcza gdy chcemy jednocześnie dbać o środowisko.
 
 
Instalacja grzewcza w dzisiejszych czasach musi efektywnie dostarczać ciepło do wszystkich pomieszczeń, a wchodzące w jej skład nowoczesne urządzenia powinny pracować wydajnie i oszczędnie. Nie bez znaczenia jest także wpływ ich pracy na środowisko naturalne. Dzisiaj nie należy wybierać paliw, których spalanie powoduje dużą emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Możliwości wykorzystania energii pochodzącej z natury oraz nowoczesne podejście do znanych już paliw przyczyniły się do powstania urządzeń grzewczych zdolnych do ich skutecznego wykorzystywania ‒ pracujących wydajnie i niewymagających obsługi.
 

Współczesne źródła ciepła

 
Domy będące wizytówką współczesności ogrzewane są czystą energią czerpaną z natury, a dokładniej mówiąc – z powietrza, wody, gruntu oraz promieniowania słonecznego. To energia odnawialna, której zasoby odnawiają się w krótkim czasie, a stałe używanie nie powoduje deficytu. Kolejnym ich plusem jest to, że za ich zużycie nie trzeba płacić, przynajmniej na razie…
Pierwszym krokiem do wprowadzenia w życie energii odnawialnej jest zakup odpowiedniego sprzętu grzewczego, czyli pompy ciepła, wykonanie instalacji oraz napędzenie sprężarki urządzenia, co wiąże się z niedużym kosztem. Takie przetwarzanie energii, którą będą ogrzewane pomieszczenia, nie powoduje produkcji dymu, popiołu ani innych substancji szkodliwych dla środowiska, spełnia więc wszelkie ekologiczne wymagania. Źródła te nie wymagają przy tym regularnego dokładania paliwa.
 

Ekopompy ciepła

 
Zakup pompy ciepła i wykonanie instalacji niezbędnych do jej prawidłowej pracy to dość duży wydatek, z którego wiele osób rezygnuje na starcie, a szkoda. Paliwem, które nie wymaga regularnego uzupełniania, a przy tym jego spalanie nie emituje do atmosfery dużych ilości substancji zanieczyszczających środowisko, jest gaz ziemny. Komfort jego użytkowania nie ma sobie równych. Gaz ziemny nie wymaga wygospodarowania bezpiecznego miejsca, w którym będzie mógł stanąć zbiornik na paliwo z zapasem na cały sezon grzewczy. Dostarcza się go bowiem gazociągiem bezpośrednio do domu, pod warunkiem, że istnieje możliwość wybudowania przyłącza. Pompy ciepła służą do ogrzewania domu i przygotowywania ciepłej wody użytkowej. W tym celu pobierają ciepło z otoczenia, czyli tak zwanego dolnego źródła, i przekazują je do źródła górnego – instalacji grzewczej. Ich zastosowanie pozwala odciąć się od paliw kopalnych i aktywnie przyczyniać się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Moc pompy powinna być dobrana do zapotrzebowania domu na ciepło, a jej dobór należy powierzyć projektantowi instalacji grzewczej. Najlepszym rozwiązaniem jest urządzenie z modulacją mocy, czyli jej płynnym dostosowywaniem do aktualnych potrzeb. Modulacja umożliwia też łagodny rozruch pompy, co ma wpływ na wydłużenie jej żywotności. Przy zakupie pompy ciepła warto zwrócić uwagę na to, ile kilowatów ciepła jest w stanie wytworzyć dane urządzenie z jednego kilowata prądu ‒ im więcej, tym lepiej.
 

Kolektory słoneczne

 
Kolektory słoneczne są źródłem czystej energii odnawialnej. To urządzenia do przekształcenia energii promieniowania słonecznego na ciepło. Energia słoneczna, która dociera do kolektora, zamieniana jest na energię nośnika ciepła – cieczy lub gazu. Kolektory wykorzystuje się do instalacji wspomagających ogrzewanie budynku (centralnego ogrzewania), podgrzewania wody użytkowej i basenowej czy ciepła technologicznego. Muszą być jednak spełnione pewne warunki. Przede wszystkim aby udział energii z kolektorów był zauważalny, budynek musi zapewniać niskie straty energii cieplnej do otoczenia. Sam system ogrzewania powinien opierać się na niskich parametrach temperaturowych (na przykład w ogrzewaniu podłogowym). Z powodu konieczności zastosowania większej liczby kolektorów należy stworzyć możliwość wykorzystania nadwyżki ciepła w okresie letnim (choćby do ogrzania basenu), co poprawi wskaźnik nakładów inwestycyjnych do uzyskanego efektu. Instalacja solarna składa się z baterii kolektorów (zazwyczaj na dachu budynku), podgrzewacza wewnątrz budynku (obok kotła centralnego ogrzewania) oraz zespołu pompowo-sterowniczego przy podgrzewaczu. Jak to działa? Kolektor solarny przekształca promieniowanie słoneczne w ciepło. Na skutek pracy pompy obiegowej w zespole sterowniczo-pompowym w instalacji krąży niezamarzający roztwór glikolu propylenowego, który jest nośnikiem ciepła. Bateria kolektora łączy się z wężownicą umieszczoną w podgrzewaczu wody użytkowej dwiema rurami o średnicy dopasowanej do wielkości baterii słonecznej. Nośnik zabiera ciepło z kolektorów i dostarcza je do wężownicy nagrzewającej wodę w podgrzewaczu. Różnica temperatur między nośnikiem wypływającym z kolektora a dopływającym do kolektora powinna wynosić maksymalnie 15 stopni Celsjusza – to znak, że instalacja solarna wykonana została prawidłowo. Temperatura kolektora słonecznego jest zawsze wyższa od temperatury wody w zbiorniku. Poprawna instalacja składa się z właściwie dobranych podzespołów do pojemności podgrzewacza, liczby kolektorów słonecznych i właściwie podłączonej całej instalacji. Powinna ona w ciągu kilku godzin pracy kolektorów nagrzać wodę w zbiorniku do temperatury wynoszącej maksymalnie 70 stopni, gdyż im wyższa temperatura, tym większe straty ciepła przez wypromieniowanie.
 

Fotowoltaika

 
Fotowoltaika to dziedzina zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego bezpośrednio na energię elektryczną, czyli mówiąc ogólnie – uzyskiwaniem energii ze słońca. Sam termin pochodzi od greckiego słowa photos, co znaczy światło, i volt – chodzi oczywiście o jednostkę napięcia. Fotowoltaika należy do odnawialnych źródeł energii, których wykorzystanie przynosi wiele korzyści dla lokalnych społeczności. Zwiększa się poziom bezpieczeństwa energetycznego, tworzą się nowe miejsca pracy, promowany jest rozwój regionalny. Do tego dochodzą korzyści ekologiczne, co się wiąże z ograniczeniem emisji dwutlenku węgla i brakiem zanieczyszczeń, emisji gazów, hałasu i drgań.
Dzisiaj każdy może produkować energię elektryczną i dostarczać ją do sieci energetycznej za pomocą paneli fotowoltaicznych. W 2013 roku wprowadzono ustawę „Mały trójpak energetyczny”, która umożliwia podłączanie mikroinstalacji (do mocy 40 kW) do sieci energetycznej. Panele fotowoltaiczne można zastosować w domkach jednorodzinnych, we wspólnotach mieszkaniowych, firmach, gospodarstwach rolnych, urzędach i biurach, czyli wszędzie tam, gdzie korzysta się z energii elektrycznej. Do instalacji najlepiej nadają się dachy skierowane na południe lub południowy wschód i południowy zachód. Można też postawić instalację na konstrukcji wolnostojącej. System ten idealnie komponuje się z elektrycznym systemem grzewczym w domu. Energia promieni słonecznych umożliwia wolnym elektronom przeskakiwanie między warstwami, co powoduje powstanie napięcia elektrycznego. Specjalne elektrody na dolnej i górnej warstwie komórki fotowoltaicznej umożliwiają strumień elektronów: powstaje zatem prąd stały, który w urządzeniu zwanym falownikiem przetwarzany jest na prąd zmienny. Dzięki niemu zasilana jest sieć publiczna lub też służy on do własnych celów energetycznych. Urządzenie fotowoltaiczne zasadniczo składa się z trzech elementów. Są to: moduły fotowoltaiczne, system montażowy oraz falownik. W przypadku urządzeń fotowoltaicznych połączonych z siecią publiczną w celu magazynowania w niej prądu konieczny jest specjalny licznik energii wprowadzanej do sieci publicznej. Natomiast licznik odbiorczy wskazuje prąd, który pobiera się od swojego dostawcy prądu.
 

Ogrzewanie gazowe

 
Gaz ziemny jest jednym z najczystszych paliw, jakie mamy do dyspozycji. Praktycznie nie zawiera siarki, więc przy spalaniu powstają tylko dwutlenek węgla, para wodna i niewielkie ilości tlenków azotu. Jednocześnie sam proces wydobywania gazu ziemnego (z wyjątkiem frakcjonowania hydraulicznego w poszukiwaniu gazu ziemnego) nie jest dla środowiska bardzo uciążliwy: metan można też wytwarzać jako biogaz. Z tego powodu ogrzewanie na gaz ziemny jest bardzo przyjazne środowisku. Ten efekt jest widoczny szczególnie w przypadku kotłów kondensacyjnych, które odzyskują największą część energii zawartej w paliwie. Zużywają one mniej gazu, wytwarzając tę samą ilość ciepła.
 

Biomasa

 
Biomasa nie jest paliwem kopalnym, a więc jest odnawialnym źródłem energii. Zawiera mało popiołu i siarki, przez co przy spalaniu powstają mniejsze ilości tlenków siarki i pyłów, niż w przypadku węgla. Drewnem można ogrzewać dom czysto i ekologicznie. Dobrze prowadzone spalanie drewna nie przyczynia się do emisji szkodliwych substancji. Jednak spalanie w wielu domach odbywa się w sposób niepoprawny. Ładujemy do kominka czy kotła dużo drewna, a później dławimy dopływ powietrza, by paliło się jak najdłużej. Powoduje to powstawanie dużej ilości smoły, która wylatuje przez komin do atmosfery, zanieczyszczając go. Oznacza to nie tylko marnowanie energii, ale też wprowadzanie do powietrza nie do końca przyjaznych płucom substancji. Kontrowersyjne bywa też pozyskiwanie biomasy, choć w Polsce gospodarka leśna prowadzona jest w sposób zrównoważony. Ważne tylko, by drewno nie jechało przez pół kraju z miejsca pozyskania do miejsca spalenia, gdyż to także znacznie wpływa na środowisko.
 

Elektrownie wodne

 
Elektrownia wodna to zakład przemysłowy zamieniający energię potencjalną wody na elektryczną. Pomimo że małe elektrownie wodne mają wiele zalet, pozyskiwanie zielonej energii z tego źródła jest w Polsce najmniej cenionym sposobem. Nie produkują one odpadów i przy właściwym rozwiązaniu technologicznym nie robią hałasu. Generowane przez linie przesyłowe pole elektromagnetyczne jest dwa razy słabsze niż w przypadku przeciętnej rozdzielni wysokiego napięcia. Zaletą tego typu elektrowni jest możliwość spożytkowania produkowanej energii na miejscu, co sprzyja środowisku. Dalekie przerzuty energii siecią powodują straty oraz niszczą krajobraz liniami przesyłowymi.