Wtorek, 19 Marzec 2019-Józefa i Bogdana
TwojRynek

Najnowsze

Tanio czy energooszczędnie?
2018-03-26Izabela Bohdanow fot. sxc Komentarze0 komentarzy
Tradycyjne budownictwo łączy w sobie takie elementy, jak ekonomia, użyteczność, trwałość i wygoda. W przypadku budownictwa zrównoważonego dochodzi jeszcze aspekt ekologiczny. Zanim powstanie budynek, trzeba go zaprojektować. Dobrze przemyślany projekt ma kluczowy wpływ na koszt prac budowlanych, koszty eksploatacyjne budynku i ekologię.  
 
 
 
 
Zrównoważone budownictwo oznacza budownictwo ekologiczne. Ta nazwa ma związek z budowaniem w drodze procesów oraz przy użyciu materiałów, które są przyjazne środowisku naturalnemu. Głównym celem zrównoważonego budownictwa jest ograniczenie negatywnego wpływu budynków na środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka.
 

Rozwój zrównoważony w budownictwie

 
Rozwój zrównoważony w budownictwie to doktryna ekonomii politycznej, zakładająca jakość życia na poziomie, na jaki pozwala obecny rozwój cywilizacyjny. Koncepcja Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development) została opublikowana w 1987 roku w
raporcie „Our Common Future” (Nasza Wspólna Przyszłość). Jak podaje Komisja Gro Brundtland: „Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony, czyli taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie”. Pojęcie rozwoju zrównoważonego wywodzi się z leśnictwa. Pierwotnie oznaczało sposób gospodarowania lasem polegający na tym, że wycina się tylko tyle drzew, ile może w to miejsce urosnąć, tak by las nigdy nie został zlikwidowany, by mógł się zawsze odbudować. Obecnie definicja ma szersze znaczenie i odnosi się w zasadzie do każdej sfery działalności człowieka, w tym budownictwa.
 

Ekonomiczny wymiar budownictwa

 
W znaczeniu ekonomicznym budownictwo (jako sektor komunalno-bytowy) konsumuje ok. 35% energii pierwotnej wytwarzanej w Polsce. Jest to konsekwencja wieloletnich zaniedbań w zakresie ochrony cieplnej budynków. Obecnie sektor ten posiada olbrzymi potencjał oszczędności energii. Jest to konsekwencja wieloletnich zaniedbań w zakresie ochrony cieplnej budynków. Obecnie sektor ten posiada olbrzymi potencjał oszczędności energii.
Wśród tych oszczędności należy wymienić: zmniejszone zużycie paliw na potrzeby C.O., zmniejszone koszty uzyskania ciepła na potrzeby C.W.U, zmniejszenie ilości materiałów budowlanych przy produkcji budowlanej, recykling. Do innych korzyści należą: wdrożenie najnowocześniejszych rozwiązań w sektorze budowlanym; podniesienie standardu i warunków życia ludzi; rozwój istniejących i wdrażanie nowych technologii podnoszących standard życia; rozwój rynku w zakresie technologii budownictwa energooszczędnego, a tym samym spadek kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych.
 

Budownictwo a środowisko

 
W wymiarze globalnym budownictwo zrównoważone powoduje ograniczenie emisji CO2 do atmosfery (około 35% światowej emisji gazów cieplarnianych pochodzi z budownictwa), ograniczenie emisji innych zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery, redukcję zużycia nieodnawialnych źródeł energii (węgiel kamienny, brunatny, gaz ziemny, ropa naftowa), zwiększenie udziału odnawialnych źródeł w produkcji energii.
W wymiarze lokalnym budownictwo zrównoważone przyczynia się do poprawy parametrów środowiska wewnętrznego, zapewnienia właściwych warunków mikroklimatu pomieszczeń, minimalizacji zagrożenia tzw. SBS (Syndromu Chorych Budynków), zapewnienia właściwej temperatury wnętrz, zapewnienia właściwej wilgotności, zmniejszenia ryzyka porażeniem biologicznym budynków.
W polskich warunkach budynek energooszczędny to obiekt, dla którego wartość wskaźnika sezonowego zapotrzebowania energii na cele c.o. i wentylacji „E” jest na poziomie mniejszym niż 70 kWh/(m2×rok). Dla budynków projektowanych w roku 2008 było to jeszcze 90-120 kWh/(m2×rok).
 

Wykorzystanie energii

 
U podstaw zrównoważonego rozwoju leży redukcja zużycia energii przez budynki oraz ograniczenie wytwarzanych przez nie zanieczyszczeń. Sektor budowlany zużywa bowiem 30-40% energii. Ponad 80% emisji szkodliwych dla środowiska substancji wytwarzanych przez budynki związanych jest z zużyciem energii w czasie jego użytkowania. Z danych wynika, że wprowadzenie ekologicznych rozwiązań pozwala na zaoszczędzenie 60-80% energii.
Na zwiększenie efektywności wykorzystania energii wpływają między innymi: montaż okien o wysokiej efektywności termicznej, przestrzeganie norm uzyskiwania parametrów izolacyjności ścian, sufitów, stropodachów, uszczelnienia itp. Okna są tym elementem budynku, który z jednej strony ma zapewnić dobre doświetlenie pomieszczeń dla zmniejszenia zużycia energii elektrycznej na oświetlenie, z drugiej strony należy uwzględnić wpływ okien na straty cieplne, biorąc pod uwagę, że zimą okna w porze słonecznej dogrzewają pomieszczenia darmową energią słoneczną, ale w porach bezsłonecznych powodują straty ciepła z pomieszczeń.
Dobre efekty uzyskuje się montując solary słoneczne, szczególnie do grzania wody użytkowej z wykorzystaniem energii słonecznej, a nawet wytwarzania energii elektrycznej, oraz montując rolety zewnętrzne, czy budując wiatrołapy.
Jednym z systemów wykorzystania energii jest również wykorzystanie ciepła wód gruntowych do ogrzewania budynków i systemy rekuperacji do wentylacji budynków z ponownym wykorzystaniem ciepła.
 

Wykorzystanie wody

 
Jako społeczeństwo zużywamy coraz więcej wody, która na wielu obszarach kuli ziemskiej jest towarem deficytowym. Ograniczenie konsumpcji wody oraz zapewnienie odpowiedniej jej jakości to główne cele zrównoważonego budownictwa. Woda pochodząca z pralek i zmywarek po oczyszczeniu może zostać wykorzystana do nawadniania terenów zielonych, lub jeśli zostanie uzdatniona, do spłukiwania toalet czy mycia samochodów. Zbierana deszczówka może być spożytkowana na podobne cele. Wykorzystanie wody deszczowej, a nawet „zużytej” po oczyszczeniu, staje się w wielu regionach bezwzględną koniecznością. Zmniejszenie zużycia wody, to również m. in. specjalne „dopowietrzone” sitka natrysków, które ograniczają strumień przepływającej wody.
 

Klimat w budynku

 
Klimat budynku to jeden z bardziej istotnych aspektów budownictwa ekologicznego. Pod tym pojęciem należy rozumieć zagwarantowanie odpowiednich warunków przebywania dla użytkowników budynku. Dotyczy to zarówno odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach budynku, oświetlenia, jak i wymiany powietrza.
Duże znaczenie ma odpowiednia wentylacja, filtracja powietrza w pomieszczeniach, izolacja zabezpieczająca budynek i pomieszczenia przed wilgocią elementów konstrukcyjnych budynku. Wyboru rozwiązań oraz materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych należy dokonywać już na etapie tworzenia projektu. Nie można dopuszczać do zaprojektowania budynku z materiałów budowlanych emitujących gazy toksyczne, które mają szkodliwy wpływ na zdrowie osób przebywających w budynku.
 

Klasyfikacja budynków energooszczędnych

 
Budynki energooszczędne najczęściej klasyfikuje się, podając wartości progowe zużycia energii na m2 powierzchni użytkowej – np. w litrach oleju opałowego na m2 powierzchni ogrzewanej:
• budynki energooszczędne 7-litrowe - charakteryzują się zapotrzebowaniem na energię cieplną na poziomie ok. 70 kWh/(m2×rok), czyli ok. 7 litrów oleju opałowego na m2 ogrzewanej powierzchni w skali roku;
• budynki energooszczędne 5-litrowe - charakteryzują się zapotrzebowaniem na energię cieplną na poziomie ok. 50 kWh/(m2×rok), czyli ok. 5 litrów oleju opałowego na m2 ogrzewanej powierzchni w skali roku. Koszt wybudowania takiego budynku jest o ponad 10% wyższy od kosztów budynku referencyjnego tj. zużywającego na c.o. + went 120 kWh/(m2×rok);
• budynki niskoenergetyczne 3-litrowe (niskoenergochłonne) - charakteryzują się zapotrzebowaniem na energię cieplną na poziomie ok. 30 kWh/(m2×rok), czyli ok. 3 litrów oleju opałowego na m2 ogrzewanej powierzchni w skali roku. Koszt wybudowania takiego budynku jest o ponad 15% wyższy od kosztów budynku referencyjnego, czyli zużywającego na c.o. + went 120 kWh/(m2×rok) – 12-litrowego;
• budynki pasywne - charakteryzują się bardzo niskim zapotrzebowaniem na energię cieplną, poniżej poziomu 15 kWh/(m2×rok), czyli ok. 1,5 litra oleju opałowego na m2 ogrzewanej powierzchni w skali roku. Koszt wybudowania takiego budynku jest o 20-30% wyższy od kosztów budynku referencyjnego.
 

Budownictwo tradycyjne a pasywne

 
W budownictwie tradycyjnym funkcjonuje wentylacja naturalna (grawitacyjna). Aby prawidłowo funkcjonowała, muszą zaistnieć następujące warunki: nieszczelności w oknach oraz konstrukcja przegród zewnętrznych umożliwiająca transport wilgoci w kierunku do zewnątrz. W budownictwie pasywnym mamy do czynienia z wentylacją mechaniczną nawiewno-wywiewną z systemem odzysku ciepła. Cechuje je doskonała szczelność budynku, a ściśle skorupy zewnętrznej dzięki właściwej technologii wznoszenia murów oraz okien zewnętrznych dzięki innowacyjnemu sposobowi obsadzenia (w warstwie izolacji termicznej). Materiały budowlane budynków pasywnych powinny posiadać możliwie niski współczynnik przewodzenia ciepła oraz zapewnić doskonałą szczelność osłony zewnętrznej. Często stosuje się tutaj systemowe bloczki betonu komórkowego o niskiej gęstości łączone za pomocą zaprawy cienkospoinowej. Do cech architektonicznych budynków pasywnych należy prosta, zwarta bryła budynku o niskiej wartości tzw. współczynnika kształtu A/V (A – powierzchnia przegród zewnętrznych budynku, V – kubatura ogrzewana budynku). W budownictwie tym rezygnuje się z okien dachowych i lukarn, w których zlokalizowanych jest najwięcej tzw. mostków cieplnych będących przyczyną niepotrzebnych strat ciepła. Balkony stanowią odrębną konstrukcję, niezależną od bryły budynku. Budynki pasywne powinny być otoczone przez drzewa liściaste od strony południowej oraz iglaste od strony północnej.
 

Dopłaty do budynków niskoenergochłonnych i pasywnych

 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opracował projekt „Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych”. Wśród jego celów wymienia się wsparcie budownictwa energooszczędnego, zmniejszenie emisji CO2 o 50 tysięcy ton w skali roku. Twórcy projektu zakładają, że uda się wybudować około 16 tysięcy domów i mieszkań o wysokim standardzie energooszczędności, a także rozwój rynku technologii energooszczędnych w Polsce. Beneficjentami programu mają zostać osoby fizyczne budujące domy jednorodzinne, osoby fizyczne kupujące od deweloperów domy jednorodzinne oraz osoby fizyczne kupujące od deweloperów mieszkania w domach wielorodzinnych.
 
 
*

Dodaj komentarz

  • Autor *
  • E-mail *
  • Komentarz *
  • Przepisz kod (wielkość liter ma znaczenie)