Środa, 19 Grudzień 2018-Urbana i Dariusza
TwojRynek

Najnowsze

Budujemy dom
2018-02-28Izabela Bohdanow fot. sxc Komentarze0 komentarzy
Budowa domu to dla wielu niekończąca się opowieść. Rozpoczynając jedną pracę, otwieramy przysłowiową puszkę Pandory. Samo umeblowanie to już wisienka na torcie. Jednak wpierw trzeba przejść dość bolesną drogę przez wybór materiałów budowlanych po sposoby budowania poszczególnych części domu. Na efekty jednak warto poczekać.
 
Bez względu na to, z jakiego materiału zostaną zbudowane, ściany muszą spełniać określone wymogi. I tak ściany zewnętrzne w budynku dzielimy na nośne i nienośne – ze względu na przenoszone obciążenia – oraz na trój-, dwu- i jednowarstwowe – ze względu na budowę. Ściany nośne przenoszą swój ciężar i inne obciążenia, na nich opierają się dachy, stropy i balkony. Muszą być wykonane z materiałów wytrzymałych o odpowiedniej grubości, gdyż muszą wytrzymać obciążenie warstw podłogowych i izolacyjnych, a także ścianek działowych, mebli, urządzeń czy ludzi. Natomiast ściany zewnętrzne nienośne pełnią funkcję osłonową, niekiedy dodatkowo usztywniając budynek. Grubość ściany zewnętrznej zależy od rodzaju materiału, z którego ją wykonano. Według prawa budowlanego zużycie energii na ogrzanie budynku powinno być jak najmniejsze. Najwięcej ciepła ucieka przez ściany i stropy.
 

Ściany zewnętrzne domu

 
Wspomniane ściany trójwarstwowe składają się z warstwy wewnętrznej, środkowej i zewnętrznej. Do zalet tego rodzaju ścian należą: trwałość, korzystny mikroklimat wnętrza, dobra izolacja akustyczna, odporność na działanie ognia. Do ich minusów zaliczamy dużą pracochłonność wykonania, długi czas budowy, dużą grubość, duży ciężar czy ryzyko powstawania mostków termicznych. Warstwy zewnętrzną i wewnętrzną ściany wykonuje się z elementów ceramicznych (cegły i pustaków), elementów wapienno-piaskowych (silikatowych) lub betonu komórkowego. Do budowy warstwy środkowej, czyli izolacji cieplnej, wykorzystuje się płyty styropianowe, płyty z wełny mineralnej, płyty z wełny szklanej, piankę poliuretanową albo krylaminową, a także materiały sypkie pochodzenia roślinnego (wióry drzewne, trociny) czy mineralnego (żużel granulowany, keramzyt).
W przypadku ścian zewnętrznych jednowarstwowych materiał, z jakiego wykonana jest ściana, pełni funkcję konstrukcyjną i izolacyjną. Dlatego można je budować jedynie z wybranych materiałów o niskim współczynniku przewodności cieplnej: pustaków ceramicznych poryzowanych, betonu komórkowego, prefabrykatów z betonu zwykłego z wy-pełnieniem, elementów gipsowych lub styropianowych. Do zalet ścian jednowarstwowych należy niewątpliwie skrócenie czasu prac budowlanych, mniejsze zużycie zaprawy, niewielki ciężar ściany i mniejsze fundamenty. Do wad natomiast zaliczamy niską izolacyjność akustyczną i cieplną oraz możliwość powstawania mostków termicznych.
 

Ściany wewnętrzne

 
Ściany wewnętrzne w domu dzielimy na nośne, nienośne oraz działowe. Nośne przenoszą obciążenia od stropów, stojących na nich urządzeń, ścianek działowych i ludzi, przekazując je na ławy fundamentowe, a działowe dzielą większe pomieszczenia na mniejsze. Powinny ograniczać przenikanie dźwięków pomiędzy sąsiednimi pokojami. Ściany wewnętrzne nie muszą spełniać wymagań cieplnych – chyba że oddzielają pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych. Oczywiście, można ocieplać ściany od wewnątrz, ale nie zaleca się tego sposobu termomodernizacji z powodu zmienności temperatury warstwy konstrukcyjnej ściany, kondensacji pary wodnej w przegrodzie oraz zmniejszenia się powierzchni ocieplanego pomieszczenia. Wilgoć niewyparowująca ze ściany może powodować zawilgocenie izolacji termicznej. W wyniku tego na ścianach zaczyna pojawiać się pleśń. W przypadku zastosowania tego rodzaju ocieplenia, warstwa izolacji termicznej musi być od strony pomieszczenia zabezpieczona izolacją paroszczelną, a w pokoju musi sprawnie działać wentylacja.
 

Posadowienie budynku

 
Posadowienie budynku jest bardzo ważnym zadaniem. Funkcją fundamentów jest przekazanie na grunt wszystkich obciążeń oddziałujących na dom. Chodzi tutaj zarówno o ciężar budynku i jego wyposażenie, jak również siły zewnętrzne, takie jak porywy, ciężar śniegu czy siły powstające w wyniku zdarzeń losowych, na przykład szkód górniczych czy powodzi. Tak więc bezpieczeństwo całej budowli zależy w dużej mierze od sposobu zaprojektowania i wykonania fundamentów.
Wyróżniamy kilka sposobów posadowienia budynku. O jego zmianie musi zadecydować projektant, ale inwestor powinien znać korzyści wynikające z konkretnych rozwiązań. Najbardziej uniwersalnym sposobem posadowienia budynku są tradycyjne ławy fundamentowe. Stosuje się je w każdych warunkach gruntowo-wodnych nadających się do fundamentowania, w gruntach o małej i dużej nośności, suchych lub nawodnionych, na terenach płaskich albo na zboczu wzgórza i w wielu innych miejscach. Jako że jest to technologia znana od wieków, ławy są łatwe do wykonania nawet dla osób bez kwalifikacji, przy wykorzystaniu tanich i powszechnie dostępnych materiałów. Cechują się też dużą odpornością na błędy, na przykład źle ułożony czy zanieczyszczony beton. Do wad tej metody należy konieczność przemieszczania dużych mas ziemi oraz długi czas wykonywania robót spowodowany koniecznością przestrzegania przerw technologicznych. Same koszty wykonania wydają się niskie, ale to tylko pozory. Trzeba pamiętać, że rozkłada się je w dość długim okresie (choć niekiedy to stanowi zaletę). Po zsumowaniu wszystkich wydatków często okazuje się, że jest to najdroższa metoda fundamentowania. Dlatego niektórzy decydują się na oszczędnościowe ławy fundamentowe, prawie tak uniwersalne jak tradycyjne. Nie można ich stosować jedynie na gruntach wysadzinowych. Ich dużą zaletą jest możliwość stosowania na terenach z wysokim poziomem wody gruntowej. Ograniczenie wysokości ścian fundamentowych oznacza oszczędności materiałów konstrukcyjnych i izolacyjnych, mniejszy nakład pracy oraz krótszy czas wykonywania stanu zerowego.
 

Płyty fundamentowe

 
Niektórzy inwestorzy decydują się na zastosowanie płyty ze zbrojnego betonu zamiast tradycyjnego fundamentu. Posadowienie jest w tym wypadku bardzo płytkie, co zawęża zakres prac ziemnych. Przy zastosowaniu tej metody mniej groźne stają się ruchy gruntu albo jego nierównomierne osiadanie. Oprócz tego płyta ułatwia posadowienie domu na gruncie o słabej nośności. W niesprzyjających warunkach bywa więc najlepszym rozwiązaniem. Odpowiednio ocieplona stanowi też gotową podłogę na gruncie. Można ją wykorzystać również do zrobienia ogrzewania podłogowego. Płytę należy dla każdego domu zaprojektować indywidualnie, uwzględniając nośność gruntu oraz układ ścian wewnętrznych i innych elementów budynku, które będą się na niej opierać.
 

Pokrycia dachowe

 
W domach jednorodzinnych budowanych w naszym kraju najbardziej popularne są cztery rodzaje pokryć dachowych: papy i gonty bitumiczne, blachy i blachodachówki, dachówki ceramiczne oraz dachówki cementowe, które dzieli się na lekkie i ciężkie. Podział ten ma znaczenie w obliczeniach konstrukcyjnych więźby dachowej. Zazwyczaj przyjmuje się rozwiązania dla pokryć ciężkich, gdyż uwzględnia się jeszcze takie dwa czynniki, jak maksymalne obciążenia od wiatru i śniegu (ponad 100 kg/m²) oraz grubość krokwi wystarczająca do dobrego ocieplenia dachu (w Polsce grubość ocieplenia powinna wynosić co najmniej 15 cm, a zaleca się 20 cm). Opinię najbardziej solidnych mają pokrycia dachówkami ceramicznymi. To pokrycie najcięższe i najdroższe, ale idealnie nadające się do dachów o skomplikowanych kształtach. Dachówki cementowe trudno odróżnić z wyglądu od ceramicznych, dlatego cieszą się dużą popularnością. Poza tym są lżejsze i tańsze. Coraz większą sympatię zyskują też lekkie i niedrogie wielowarstwowe blachodachówki, które szczególnie zaleca się do dachów o prostej geometrii. Tanim pokryciem są gonty bitumiczne, jednak wymagają sztywnego i równego podłoża, a więc całkowity koszt dachu z tym materiałem nie będzie niższy niż dla blachodachówek. Dla zwolenników egzotyki na rynku budowlanym występują jeszcze inne rodzaje pokryć, takie jak łupki drewniane czy strzechy słomiane, są jednak bardzo kosztowne. Przed dokonaniem ostatecznego wyboru warto dokładnie poznać właściwości i ograniczenia poszczególnych rodzajów pokryć. Na przykład dachówki ceramiczne lub cementowe sprawią kłopoty, jeśli nachylenie połaci dachowej nie zmieści się w zakresie 20°-40°. Przy bardzo małych nachyleniach dach może przeciekać, dlatego podłoże trzeba wstępnie pokryć papą, a mocowanie dachówek przy dużej stromości jest bardziej pracochłonne.
 

Schody drewniane

 
Schody drewniane wykonywane są z tworzywa rodzimych drzew liściastych: brzozy, buku, dębu, jesionu, klonu, orzecha, wiśni, a nawet z gatunków egotycznych, mimo że są one nawet kilkadziesiąt razy droższe. Najrzadziej wykorzystuje się drewno iglaste, a jeśli już, to wybór pada na sosnę. Na stopnie należy przeznaczać drewno odpowiadające co najmniej drugiej klasie jakości. Inne elementy schodów nośnych muszą zostać wykonane z drewna liściastego, należącego do klasy pierwszej. Słoje powinny być gęsto rozmieszczone. Wilgotność drewna nie może przekraczać 8-12%, należy też usunąć wszelkie sęki i inne wady materiału. Stopnie powinny być zbudowane z drewna litego lub klejonego warstwowo.
Częstym rozwiązaniem jest zastępowanie dobrego gatunkowo drewna prefabrykatami. Wykorzystuje się w tym celu płyty z drewna litego klejonego na styk, a także odmiany sklejki. Nie należy kupować listwowych i listewkowych płyt stolarskich – może to duża oszczędność, ale niezbyt trwała.
 

Schody betonowe

 
Być może niektórzy uznają, że schody betonowe wyglądają mniej efektownie od drewnianych, mają jednak swoje zalety. Można je wykończyć w dowolny sposób: okładając drewnem, ceramicznymi lub kamiennymi płytkami lub wykładziną dywanową. Dodatkowym plusem schodów betonowych jest to, że nie skrzypią. Jednak od razu podczas robót konstrukcyjnych trzeba określić ostateczne poziomy podłóg na dole i na górze, pamiętając o grubości posadzki i schodów. Trzeba jednak uwzględnić to, że bardziej skomplikowane schody betonowe są dość kosztowne. Ich cena może wahać się nawet do 5000 złotych.
 
 
*

Dodaj komentarz

  • Autor *
  • E-mail *
  • Komentarz *
  • Przepisz kod (wielkość liter ma znaczenie)