Piątek, 20 Lipiec 2018-Czesława i Hieronima
TwojRynek

Najnowsze

Ekogrzanie
2017-09-18Izabela Bohdanow fot. sean891 Komentarze0 komentarzy
Choć nieustannie mówi się o ociepleniu klimatu, to jednak wciąż potrzebujemy w naszych domach systemów grzewczych, które zapewnią nam ciepło jesienią, zimą i wczesną wiosną. Wybór paliwa nie jest łatwą sprawą, zwłaszcza gdy chcemy jednocześnie dbać o środowisko.
 
 
 
 
 
 
Wiele polskich domów wciąż ogrzewanych jest tzw. kotłami śmieciuchami. W takich kotłach nieraz pali się wszystko: niezbyt przyjazny środowisku węgiel, stare buty, puste butelki czy wilgotne drewno. Niestety, cierpi przez to nasze środowisko naturalne. Jaki więc rodzaj ogrzewania wybrać, aby mu nie zaszkodzić?
 

Kolektory słoneczne

 
Kolektory słoneczne są źródłem czystej energii odnawialnej. To urządzenia do przekształcenia energii promieniowania słonecznego na ciepło. Energia słoneczna, która dociera do kolektora, zamieniana jest na energię nośnika ciepła – cieczy lub gazu. Kolektory wykorzystuje się do instalacji wspomagających ogrzewanie budynku (centralnego ogrzewania), podgrzewania wody użytkowej i basenowej czy ciepła technologicznego. Muszą być jednak spełnione pewne warunki. Przede wszystkim aby udział energii z kolektorów był zauważalny, budynek musi zapewniać niskie straty energii cieplnej do otoczenia. Sam system ogrzewania powinien opierać się na niskich parametrach temperaturowych (na przykład w ogrzewaniu podłogowym). Z powodu konieczności zastosowania większej liczby kolektorów należy stworzyć możliwość wykorzystania nadwyżki ciepła w okresie letnim (choćby do ogrzania basenu), co poprawi wskaźnik nakładów inwestycyjnych do uzyskanego efektu.
 

Jak to działa?

 
Instalacja solarna składa się z baterii kolektorów (zazwyczaj na dachu budynku), podgrzewacza wewnątrz budynku (obok kotła centralnego ogrzewania) oraz zespołu pompowo-sterowniczego przy podgrzewaczu. Jak to działa? Kolektor solarny przekształca promieniowanie słoneczne w ciepło. Na skutek pracy pompy obiegowej w zespole sterowniczo-pompowym w instalacji krąży niezamarzający roztwór glikolu propylenowego, który jest nośnikiem ciepła. Bateria kolektora łączy się z wężownicą umieszczoną w podgrzewaczu wody użytkowej dwiema rurami o średnicy dopasowanej do wielkości baterii słonecznej. Nośnik zabiera ciepło z kolektorów i dostarcza je do wężownicy nagrzewającej wodę w podgrzewaczu. Różnica temperatur między nośnikiem wypływającym z kolektora a dopływającym do kolektora powinna wynosić maksymalnie 15 stopni Celsjusza – to znak, że instalacja solarna wykonana została prawidłowo. Temperatura kolektora słonecznego jest zawsze wyższa od temperatury wody w zbiorniku. Poprawna instalacja składa się z właściwie dobranych podzespołów do pojemności podgrzewacza, liczby kolektorów słonecznych i właściwie podłączonej całej instalacji. Powinna ona w ciągu kilku godzin pracy kolektorów nagrzać wodę w zbiorniku do temperatury wynoszącej maksymalnie 70 stopni, gdyż im wyższa temperatura, tym większe straty ciepła przez wypromieniowanie.
 

Dotacje na kolektory słoneczne

 
Po opodatkowaniu dotacja na kolektory słoneczne to już nie 45%, ale co najwyżej 36,9% kosztów kwalifikowanych. Jeśli chcemy mieć maksymalną korzyść z dotacji na kolektory słoneczne, powinniśmy wziąć kredyt nieprzekraczający kosztów kwalifikowanych inwestycji (liczba metrów kwadratowych kolektora x nie więcej niż 2500 zł), a ewentualne dodatkowe wydatki (droższa instalacja itp.) wyłożyć z własnej kieszeni. W przypadku inwestycji finansowanej z kredytu większa część kosztów jest rozłożona na czas jego spłaty. Gdy nie chcemy zaciągać kredytu na kolektory słoneczne, musimy wyłożyć całą kwotę od razu. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oszacował okres zwrotu inwestycji. Im kosztowniejsze źródło energii stosowanej w domu dotychczas, tym większe oszczędności i tym szybciej zwrócą się poniesione wydatki. Najbardziej opłacalny finansowo jest montaż kolektorów słonecznych przy ogrzewaniu wody prądem elektrycznym.
 

System fotowoltaiczny

 
Fotowoltaika to dziedzina zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego bezpośrednio na energię elektryczną, czyli mówiąc ogólnie – uzyskiwaniem energii ze słońca. Sam termin pochodzi od greckiego słowa photos, co znaczy światło, i volt – chodzi oczywiście o jednostkę napięcia. Fotowoltaika należy do odnawialnych źródeł energii, których wykorzystanie przynosi wiele korzyści dla lokalnych społeczności. Zwiększa się poziom bezpieczeństwa energetycznego, tworzą się nowe miejsca pracy, promowany jest rozwój regionalny. Do tego dochodzą korzyści ekologiczne, co się wiąże z ograniczeniem emisji dwutlenku węgla i brakiem zanieczyszczeń, emisji gazów, hałasu i drgań.
Dzisiaj każdy może produkować energię elektryczną i dostarczać ją do sieci energetycznej za pomocą paneli fotowoltaicznych. W 2013 roku wprowadzono ustawę „Mały trójpak energetyczny”, która umożliwia podłączanie mikroinstalacji (do mocy 40 kW) do sieci energetycznej. Panele fotowoltaiczne można zastosować w domkach jednorodzinnych, we wspólnotach mieszkaniowych, firmach, gospodarstwach rolnych, urzędach i biurach, czyli wszędzie tam, gdzie korzysta się z energii elektrycznej. Do instalacji najlepiej nadają się dachy skierowane na południe lub południowy wschód i południowy zachód. Można też postawić instalację na konstrukcji wolnostojącej. System ten idealnie komponuje się z elektrycznym systemem grzewczym w domu.
 

Jak to działa?

 
Energia promieni słonecznych umożliwia wolnym elektronom przeskakiwanie między warstwami, co powoduje powstanie napięcia elektrycznego. Specjalne elektrody na dolnej i górnej warstwie komórki fotowoltaicznej umożliwiają strumień elektronów: powstaje zatem prąd stały, który w urządzeniu zwanym falownikiem przetwarzany jest na prąd zmienny. Dzięki niemu zasilana jest sieć publiczna lub też służy on do własnych celów energetycznych. Urządzenie fotowoltaiczne zasadniczo składa się z trzech elementów. Są to: moduły fotowoltaiczne, system montażowy oraz falownik. W przypadku urządzeń fotowoltaicznych połączonych z siecią publiczną w celu magazynowania w niej prądu konieczny jest specjalny licznik energii wprowadzanej do sieci publicznej. Natomiast licznik odbiorczy wskazuje prąd, który pobiera się od swojego dostawcy prądu.
 

Ogrzewanie gazowe

 
Gaz ziemny jest jednym z najczystszych paliw, jakie mamy do dyspozycji. Praktycznie nie zawiera siarki, więc przy spalaniu powstają tylko dwutlenek węgla, para wodna i niewielkie ilości tlenków azotu. Jednocześnie sam proces wydobywania gazu ziemnego (z wyjątkiem frakcjonowania hydraulicznego w poszukiwaniu gazu ziemnego) nie jest dla środowiska bardzo uciążliwy: metan można też wytwarzać jako biogaz. Z tego powodu ogrzewanie na gaz ziemny jest bardzo przyjazne środowisku. Ten efekt jest widoczny szczególnie w przypadku kotłów kondensacyjnych, które odzyskują największą część energii zawartej w paliwie. Zużywają one mniej gazu, wytwarzając tę samą ilość ciepła.
 

Biomasa

 
Biomasa nie jest paliwem kopalnym, a więc jest odnawialnym źródłem energii. Zawiera mało popiołu i siarki, przez co przy spalaniu powstają mniejsze ilości tlenków siarki i pyłów, niż w przypadku węgla. Drewnem można ogrzewać dom czysto i ekologicznie. Dobrze prowadzone spalanie drewna nie przyczynia się do emisji szkodliwych substancji. Jednak spalanie w wielu domach odbywa się w sposób niepoprawny. Ładujemy do kominka czy kotła dużo drewna, a później dławimy dopływ powietrza, by paliło się jak najdłużej. Powoduje to powstawanie dużej ilości smoły, która wylatuje przez komin do atmosfery, zanieczyszczając go. Oznacza to nie tylko marnowanie energii, ale też wprowadzanie do powietrza nie do końca przyjaznych płucom substancji. Kontrowersyjne bywa też pozyskiwanie biomasy, choć w Polsce gospodarka leśna prowadzona jest w sposób zrównoważony. Ważne tylko, by drewno nie jechało przez pół kraju z miejsca pozyskania do miejsca spalenia, gdyż to także znacznie wpływa na środowisko.
 

Elektrownie wodne

 
Elektrownia wodna to zakład przemysłowy zamieniający energię potencjalną wody na elektryczną. Pomimo że małe elektrownie wodne mają wiele zalet, pozyskiwanie zielonej energii z tego źródła jest w Polsce najmniej cenionym sposobem. Nie produkują one odpadów i przy właściwym rozwiązaniu technologicznym nie robią hałasu. Generowane przez linie przesyłowe pole elektromagnetyczne jest dwa razy słabsze niż w przypadku przeciętnej rozdzielni wysokiego napięcia. Zaletą tego typu elektrowni jest możliwość spożytkowania produkowanej energii na miejscu, co sprzyja środowisku. Dalekie przerzuty energii siecią powodują straty oraz niszczą krajobraz liniami przesyłowymi.
 
 
Zbiorniki służące małym elektrowniom wodnym mogą być równocześnie miejscem hodowli ryb, gdyż obecność turbin nie ma większego wpływu na organizmy wodne. Woda wypływająca z turbin gwałtownie się miesza, co sprzyja jej dobremu natlenieniu. Przy planowaniu konstrukcji małych elektrowni wodnych należy pozostawić naturalny przepływ biologiczny wykorzystywanej rzeki. Całkowite przegrodzenie rzeki tamą znacznie narusza środowisko naturalne.
 

Ogrzewanie geotermalne

 
Jednym z najbardziej ekologicznych, a także coraz bardziej popularnych sposobów ogrzania budynków, jest ogrzewanie geotermiczne. Polega ono na czerpaniu ciepła z wnętrza ziemi i wykorzystywaniu go do podnoszenia temperatury w budynku. Ciepło to pochodzi z rozgrzanych skał, które znajdują się głęboko pod powierzchnią ziemi. Powinno ono być czerpane z obszarów znajdujących się nawet kilka kilometrów w głąb, gdyż na takiej głębokości woda może mieć wysoką temperaturę. Jednak głębokość odwiertu ściśle uzależniona jest od warunków terenowych, gdzie zlokalizowana jest posesja, a także od wielkości budynku, który chcemy ogrzać właśnie w taki sposób. Z punktu widzenia ekologii, ten sposób pozyskiwania ciepła wpływa korzystnie na zmniejszenie emisji spalin i zanieczyszczeń. Jednak jest to rozwiązanie stosunkowo drogie, a przez to jeszcze bardzo mało popularne w naszym kraju. Niekiedy jednak produkowanie prądu elektrycznego przez elektrownie geotermalne może mieć negatywny wpływ na środowisko. Powietrze atmosferyczne i woda są szczególnie narażone na ich niepożądane działanie. Można wyeliminować ryzyko tych zanieczyszczeń poprzez stosowanie zamkniętych obiegów wody oraz dzięki zachowaniu środków ostrożności podczas wykonywania wierceń.
 
*

Dodaj komentarz

  • Autor *
  • E-mail *
  • Komentarz *
  • Przepisz kod (wielkość liter ma znaczenie)